NOVÉ ASPEKTY V PATOGENEZI CHOLESTEROLOVÉCHOLELITIÁZY


New Aspects in Pathogenesis of Cholesterol Gallstone Disease

During the last few years our knowledge of the pathogenesis of cholesterol gallstone disease has dramaticallychanged. Only a decade ago this topic was considered as already explored and scientifically not very interesting.However, with the progress in the field of lipid metabolism, the views on the aetiopathogenesis of cholelithiasis andparticularly on its genetic aspects appear to be revolutionary. The predominant pathogenetic factor turned up to bethe biliary cholesterol supersaturation, which is influenced by biliary secretion of the three major components ofbile – cholesterol, phospholipids and bile salts. During the last years biliary secretion of these biliary lipids has beenstudied thoroughly and genetic mechanisms leading to the disorder of the biliary lipids homeostasis have beendescribed. These novel aspects are discussed in the review article presented.

Key words:
gallstone disease, gallstones, pathogenesis, aetiology, biliary secretion, biliary lipids, cholesterol,phospholipids, bile salts.


Autoři: L. Vítek
Působiště autorů: Ústav klinické biochemie a IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 595-600
Kategorie: Články

Souhrn

Názor na patogenezi cholesterolové cholelitiázy prodělává v poslední době dramatický vývoj. Ačkoli ještě předněkolika lety se považovala tato oblast medicíny za prakticky poznanou a z výzkumného pohledu za nepřílišzajímavou, došlo s expanzí poznatků v oblastimetabolizmu lipidů k revolučnímzměnámv nazírání na etiopatogenezicholesterolové cholelitiázy. Je zcela jednoznačné, že hlavním patogenetickým faktorem uplatňujícím se při vznikucholesterolových kamenů je supersaturace žluči cholesterolem. Ta je ovlivňována biliární sekrecí tří hlavních složekžluči, cholesterolu, fosfolipidů a žlučových kyselin. Za posledních několik let byla publikována celá řada pracítýkajících se biliární sekrece všech těchto tří klíčových složek do žluči a byly poznány molekulárně biologickémechanizmy vedoucí k poruchám homeostázy žlučových lipidů. Tyto nové aspekty jsou podkladem tohoto přehlednéhočlánku, jehož hlavním cílem je poukázat na složitost a komplexitu etiopatogeneze cholesterolové cholelitiázy.

Klíčová slova:
cholelitiáza, žlučové kameny, patogeneze, etiologie, biliární sekrece, žlučové lipidy, cholesterol,fosfolipidy, žlučové kyseliny.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se