NĚKTERÉ MÉNĚ ZNÁMÉ RIZIKOVÉ FAKTORYATEROGENEZE – HOMOCYSTEIN, LIPOPROTEIN (a)A C-REAKTIVNÍ PROTEIN


Some Less Known Risk Factors of Atherogenesis – Homocysteine, Lipoprotein (a) andC-reactive Protein

Atherosclerosis and its complications belong to the most frequent causes of morbidity and mortality in thedeveloped countries. Far from all cases of early atherosclerosis can be explained by presence of „classical“ riskfactors (hypertension, hypercholesterolemia, and namely by oxidised forms of lipoproteins of lowdensity, by smokingor due to not fully compensated diabetesmellitus). Our review brings information of another three serious risk factors– homocysteine, lipoprotein (a), and highly sensitive C-reactive protein. Metabolic relations among them are givenas well as results of comparatively independent clinical studies and possibilities to influence these risk factors.Though they are comparatively independent, one feature connects them – they participate significantly on thedevelopment of endothelial dysfunction, which is supposed to be the initial stadium of atherogenesis.

Key words:
homocysteine, lipoprotein (a), C-reactive protein, atherosclerosis, risk factors, endothelial dysfunction.


Autoři: J. Racek;  M. Racková
Působiště autorů: Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky LF UK a FN, Plzeň
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 605-609
Kategorie: Články

Souhrn

Ateroskleróza a její komplikace patří k nejčastějším příčinám morbidity i mortality ve vyspělých zemích. Zdalekavšechny případy předčasné aterosklerózy nelze vysvětlit přítomností „klasických“ rizikových faktorů, jako jehypertenze, hypercholesterolémie zejména s oxidační modifikací lipoproteinů o nízké hustotě, kouření či nedostatečněkompenzovaný diabetes mellitus. Přehledný článek přináší údaje o třech dalších významných rizikovýchfaktorech – homocysteinu, lipoproteinu (a) a vysoce senzitivním C-reaktivním proteinu. Jsou popsány jejichmetabolické vztahy, výsledky nejzávažnějších klinických studií i možnosti ovlivnění těchto faktorů. I když jsourelativně nezávislé, spojuje je jedna vlastnost – významně se podílejí na vzniku endotelové dysfunkce, která jepokládána za počáteční stadium aterogeneze.

Klíčová slova:
homocystein, lipoprotein (a), C-reaktivní protein, ateroskleróza, rizikové faktory, endotelovádysfunkce.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se