SYMPTOMATOLOGIE A SPECIFICKÉ RYSY CHRONICKÉGASTRITIDY ZPŮSOBENÉ INFEKCÍ HELICOBACTERPYLORI V DĚTSKÉM VĚKU V ČESKÉ POPULACI–EPIDEMIOLOGICKO-KLINICKÁ, ENDOSKOPICKÁA HISTOMORFOLOGICKÁ STUDIE


Symptomatology of Helicobacter pylori Related Chronic Gastritisand its Specific Features in Czech Pediatric Population –Epidemiology, Clinical Course, Endoscopic and HistomorphologicChanges

Background.
H. pylori infection is associated with gastritis and peptic ulcer in children and adults. H. pyloriacquisition seems to occur predominantly in childhood. Some data have reported H. pylori non-related chronicgastritis. Little information is available about the relationship between H. pylori, clinicopathologic features andlong-termeffects of infection in childhood. The purpose of this study was to compare the differences between chronicgastritis due to H. pylori with those of chronic gastritis not associated with H. pylori infection.Methods and Results. 92 children (13,8±3,5 years) were take into they shaded group. 51 children were H. pyloripositive, 41 children had no evidence of H. pylori. Epidemiological and clinical data, endoscopic appearance andhistologic examination were evaluated. There were no differences in age and gender among the children. There wasa significant correlation between H. pylori infection and parental education (p

Key words:
chronic gastritis, H. pylori, epidemiology, clinical symptomatology, endoscopy, histology, sideropenicanaemia, chronic urtica, childhood.


Autoři: J. Sýkora;  J. Varvařovská;  J. Kuntschnerová 1;  F. Stožický;  P. Vincent 2;  E. Martin-De Lasalle 3;  F. Gottrand 4
Působiště autorů: Dětská klinika FN a LF UK, Plzeň 1Šiklův patologicko-anatomický ústav FN a LF UK, Plzeň 2Laboratoire de Bactériologie, Faculté de Médicine, Lille, Francie 3Service d’Anatomie et cytologie Pathologique, Faculté de Médicine, Lille, Francie 4Unité de Gastro-
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 615-620
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
H. pylori je hlavní příčinou primární chronické gastritidy a gastroduodenálních vředů u dětí a dospělých.Nedostatek informací je o vztahu mezi infekcí H. pylori, klinicko-patologickými projevy a dlouhodobýmidůsledky infekce v dětském věku. Cílem naší studie bylo porovnat epidemiologicko-klinické projevy infekceH. pylori s chronickou gastritidou neznámé příčiny nevyvolané infekcí H. pylori v české dětské populaci.Metody a výsledky. Soubor tvořilo 92 dětí (55 chlapců, 37 dívek) (průměrný věk 13,8±3,5 roku), 51 dětís chronickou gastritidou H. pylori pozitivní a 41 dětí s chronickou gastritidou bez infekce H. pylori. Epidemiologické,demografické, klinické, endoskopické a histologické údaje hodnoceny podle (Epi info software). Nebyl statistickyvýznamný rozdíl ve věku a pohlaví, významný rozdíl byl zjištěn v nižší úrovni vzdělání obou rodičů u H. pyloripozitivních dětí (p

Klíčová slova:
chronická gastritida, H. pylori infekce, epidemiologie, symptomy, endoskopie, histologie, sideropenickáanémie, chronická urtica, dětský věk.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se