Nemocnost dětí a znečištění ovzduší v okrese Teplice


CHILDHOOD MORBIDITY AND AIR POLLUTION IN THETEPLICE PROGRAM

Background.
A study of morbidity of children aged 0 to 3 years was conducted in two districts in the CzechRepublic. Comparisons were made between children living in Teplice district, known for its high air pollution, andchildren living in Prachatice, a district with consistently lower particulate and SO 2 exposures.Methods and Results. The children were selected for the follow up based on deliveries from May 1994 to December1966. Childhood morbidity during the first three years of life of 452 children was extracted from their pediatricrecords. Diagnoses were coded using the International Classification of Diseases – 10thedition, and categorized intobroad groupings. Children born in Teplice experienced a significantly higher rate of otitis media and otalgia,gastrointestinal infections, upper respiratory infections, and pneumonia, but did not differ in their risk for bronchitisor for viral infections such as varicella. These findings remained after multiple linear regression models adjusted foreducation, maternal age, maternal smoking, and other smokers in the household, breastfeeding, and attendance atday care.Conclusions. Air pollution may alter early childhood susceptibility to infection, but other differences between thedistricts must be considered: systematic diagnostic differences for several health outcomes comparing pediatriciansin Teplice vs. Prachatice, differences in health-care seeking behavior by the parents, and inadequate control forconfounding.

Key words:
air pollution, morbidity, infant health, child health, otitis media, bronchitida, pne umonia, upperrespiratory infection.


Autoři: Dostál Miroslav;  Hertz-Picciotto Irva;  James Rebecca;  Keller Jean;  Dejmek Jan;  Selevan Sherry;  Kotěšovec František;  Nožička Jiří;  Gomez-Caminero Andreas;  Wegienka Ganesa;  Šrám Radim
Působiště autorů: Institute of Exp. Medicine, Academy of Sciences, Prague, Czech Republic Department of Epidemiology, University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA National Center for Environmental Assessment, Office of Research and Development, U. S. Environmental Pr
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 658-661
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Ve dvou okresech ČR bylo provedeno sledování nemocnosti dětí ve věku 0–3 roky. Byly porovnáványděti narozené a žijící v okrese Teplice, který je znám vysokým stupněm znečištění ovzduší, s dětmi z okresuPrachatice, který má konzistentně nižší znečištění prachovými částicemi a SO 2 .Metody a výsledky. Soubor 452 dětí byl vybrán již při narození v období květen 1994 – prosinec 1996. Nemocnostdětí během prvých tří let života byla sledována s použitím záznamů ošetřujících pediatrů. Diagnózy byly kódoványpodle Mezinárodní klasifikace nemocí (10. edice) a kategorizovány do širších skupin. U dětí narozených a žijícíchv okrese Teplice byl zjištěn významně vyšší výskyt otitis media, gastrointestinálních infekcí, onemocnění horníchcest dýchacích a zápalů plic, ale nelišily se od dětí žijících v okrese Prachatice výskytem bronchitidy nebo virovýchinfekcí s kožními a slizničními projevy (převážně plané neštovice). Tyto rozdíly přetrvaly i při hodnocení mnoho-četnou lineární regresí s korekcí pro vzdělání, věk matky, kouření matky, výskyt kuřáků v domácnosti, kojení,návštěvu kolektivních dětských zařízení.Závěry. Výsledky naznačují, že znečištění ovzduší může zvýšit časnou citlivost dětí k infekci. V dalších analýzáchvšak musí být vzaty do úvahy i jiné možné rozdíly mezi oběma okresy: systematický rozdíl v určování diagnózpediatry, rozdíly ve vyhledávání lékařské péče rodiči a případné vlivy dalších dosud neidentifikovaných faktorů.

Klíčová slova:
znečištěné ovzduší, nemocnost, děti, kojenci, otitis media, bronchitis, pneumonie, infekce horníchcest dýchacích.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se