PEROXIZÓMOVÉ DEDIČNÉ METABOLICKÉ CHOROBY


Peroxisomal Hereditary Metabolic Disorders

Metabolic function of peroxisomes includes oxidation of wide spectrum of substances in the presence of oxygen.Hydrogen peroxide formed at the same time is either degraded by catalase or further utilized in peroxidative reactions.From the view of cellular pathology, the most important becomes alpha and beta-oxidation of carboxylic acids,particularly beta-oxidation of long-chain carboxylic acids, which undergoes selectively in peroxisomes. Mutationsof peroxisomal genes result in serious metabolic disorders. At present about twenty hereditary peroxisomal diseaseshas been described. One group of them includes generalized forms (impairment of peroxisome biogenesis); diseasesof other group result from isolated defects of individual peroxisomal enzymes. Combined incidence of peroxisomalhereditary disorders in the Western Europe is estimated to be 1:10 000. Beside the X-linked adrenoleukodystrophy,all others have the autosomal-recessive type of heredity. In phenotypic manifestation of generalized forms, as in theZellweger syndrome, neonatal adrenoleukodystrophy, infantile Refsum disease, rhizomelic chondrodysplasia pun-ctata, an impairment of the central nervous system, liver, and kidney dominate. Most of the patients die within oneyear, survival period longer than three years becomes exceptional. X-adrenoleukodystrophy, pseudoneonataladrenoleukodystrophy, trifunctional enzyme deficiency, Refsum disease, primary hyperoxaluria, acatalasemia resultfrom the deficiency of a single enzyme. The most frequent peroxiosomal hereditary disease, the X-adrenoleukodys-trophy, has several clinical phenotypes, which most frequently manifest already in infants. The disease has alsoa clinically less serious form, which manifest only in adults – the adrenomyeloneuropathy. For the postnatal but alsofor the prenatal diagnostics, methods of biochemistry, molecular genetics, morphology, and immunocytochemistryare necessary.

Key words:
peroxisomes, beta-oxidation, metabolic functions of peroxisomes, peroxisomal hereditary disorders,Zellweger syndrome, adrenoleukodystrophy, Refsum disease.


Autoři: J. Chandoga;  R. Petrovič
Působiště autorů: Centrum lekárskej genetiky FN, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 651-657
Kategorie: Články

Souhrn

Metabolické funkcie peroxizómov zahŕňajú oxidáciu širokého spektra látok za prítomnosti kyslíka, pričomprodukovaný peroxid vodíka môže byť degradovaný pomocou katalázy, respektíve využitý ďalej v peroxidázovejreakcii. Z hľadiska bunkovej patológie sú najvýznamnejšie procesy a a b oxidácie karboxylových kyselín, zvlášťvýznamná je b-oxidácia karboxylových kyselín s veľmi dlhým reťazcom, ktorá prebieha výlučne v peroxizómoch.Mutácie peroxizómových génov spôsobujú závažné metabolické poruchy. V súčasnosti sú známe dve desiatkyperoxizómových dedičných ochorení, ktoré sa rozdeľujú na generalizované (porucha biogenézy peroxizómov) a naizolované defekty jednotlivých peroxizómových enzýmov. Kombinovaná incidencia peroxizómových dedičnýchochorení sa v západnej Európe odhaduje na 1:10 000. Všetky okrem X-viazanej adrenoleukodystrofie sa vyznačujúautozómovo-recesívnym typom dedičnosti. U generalizovaných ochorení, ako sú Zellwegerov syndróm, neonatálnaadrenoleukodystrofia, infantilná Refsumova choroba, rhizomelická chondrodysplázia punctata vo fenotypovomprejave dominujú poškodenia nervového systému, pečene a obličiek. Väčšina pacientov zomiera do 1 roka, prežívanieviac ako 3 roky je výnimočné. X-adrenoleukodystrofia, pseudoneonatálna adrenoleukodystrofia, deficiencia trifun-kčného enzýmu, Refsumova choroba, primárna hyperoxalúria a akatalazémia sa vyznačujú deficitom jednotlivéhoenzýmu. Najčastejším peroxizómovým dedičným ochorením je X-adrenoleukodystrofia, ktorá ma viacero klinickýchfenotypov s prejavmi v detskom veku, ale aj klinicky menej závažnú formu, ktorá sa manifestuje až v dospelom veku– adrenomyeloneuropatiu. V diagnostike týchto ochorení sa využívajú biochemické, molekulárno-genetické, mor-fologické a imunochemické metódy, ktoré umožňujú nielen postnatálnu, ale aj prenatálnu diagnostiku.

Klíčová slova:
peroxizómy, b-oxidácia, metabolické funkcie peroxizómov, peroxizómové dedičné ochorenia,Zellwegerov syndróm, adrenoleukodystrofia, Refsumova choroba.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se