FÁZE MENSTRUAČNÍHO CYKLU A TERAPEUTICKÁODEZVA NA NEUROLEPTICKOU LÉČBU U PACIENTEK –SCHIZOFRENIČEK


Menstrual Cycle Phase and Therapeutic Response to Neuroleptic Treatment inFemale Patients with Schizophrenia

Background.
The low estrogen level is associated with the worsening of the psychotic symptoms in fe males withschizophrenia. We tested the hypothesis that the patients admitted to the hospital in the low-estrogen (low-E) phaserequire lower neuroleptic dosage and shorter length of hospital stay than the patients admitted in the high-estrogen(high-E) phase.Methods and Results. 51 female patients with schizophrenia were divided into two groups according to theirmenstrual cycle phase at admission and according to the type of neuroleptic treatment during their hospitalisation.53 % of them were admitted in the low-E phase. The Student T-test was used for the analysis. The patients of thelow-E phase group had lower daily dosage of typical neuroleptics (p

Key words:
schizophrenia, menstrual cycle, estrogen.


Autoři: I. Vaňurová;  A. Yamamotová
Působiště autorů: Psychiatrické centrum, Praha Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 668-670
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Nízká hladina estrogenů je spojena se zhoršením psychotických symptomů u pacientek – schizofre -niček. Testovali jsme hypotézu, že pacientky přijaté k hospitalizaci v menstruační fázi s nízkou hladinou estrogenů,potřebují nižší dávku neuroleptik a kratší dobu hospitalizace než pacientky přijaté v menstruační fázi s vysokouhladinou estrogenů.Metody a výsledky. Celkem 51 pacientek s dg. schizofrenie bylo rozděleno do dvou skupin podle fáze menstru-ačního cyklu při přijetí a podle typu užívaných neuroleptik během hospitalizace; 53 % z nich bylo přijato v menstru-ační fázi s nízkou hladinou estrogenů. Pro analýzu jsme použili Studentův T-test. Pacientky užívající klasickáneuroleptika ze skupiny s nízkou hladinou estrogenů měly nižší dávku neuroleptik (p

Klíčová slova:
schizofrenie, menstruační cyklus, estrogeny.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se