NALEZNE LÉKAŘSTVÍ V NOVÉM STOLETÍSVOU IDENTITU?Část II. Metodologie medicínského výzkumu a dichotomie lékařství


Will Medicine Find Its Identity in the New Century?Part II: Methodology of Medical Research and Dichotomy of Medicine

Views on causality in medicine are today deeply influenced by philosophy of T. S. Kuhn (paradigm) and K. R.Popper (falsification of hypotheses). Contemporary epidemiological studies, which show the importance of socialfactors, move scientists in medical research to broaden their traditional positivistic reasoning with the deductiveapproach in the hypothesis formation, with using sociologic methods and to develop sociobiological research. Fromthe point of falsification theory and alteration of scientific revolutions the causal way in the disease etiology in thepermanent seek of the „final“ link in the chain of risk factors. Medicine as a humanistic and social science developeddichotomically and asymmetrically. It is now divided and dysfunctional because it is not able to use fully its internalcapacity to improve health of the whole population. Search for the identity of medicine is permanent and never endinghistorical process.

Key words:
hypothetico-deductive method, hypothesis, causal way, regressus in infinitum, biological reductio-nism, socio-biological translation, objectivity of the scientist, dichotomy and dysfunction in medicine.


Autoři: A. Žáček
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 647-650
Kategorie: Články

Souhrn

Názory na kauzalitu v lékařství jsou dnes ovlivňovány filozofií T. S. Kuhna (paradigma) a K. R. Poppera(falzifikace hypotéz). Soudobé epidemiologické studie poukazující na důležitost sociálních faktorů nutí badatelev lékařském výzkumu rozšiřovat tradiční pozitivistické myšlení o deduktivní přístup k tvorbě hypotéz, používat téžsociologické metody a rozvíjet výzkum socio-biologické translace. Z pohledu teorie falzifikace a střídání vědeckýchrevolucí je kauzální cesta v etiologii nemocí neustálá honba za „konečným“ článkem řetězce rizikových faktorů.Lékařství jako humánní a sociální věda se vyvíjelo dichotomicky a asymetricky. Je dnes rozpolcené a dysfunkční,neboť nedovede plně využít své vnitřní kapacity k obecnému zlepšení zdraví celé populace. Hledání identity lékařstvíje trvalý a nikdy nekončící historický proces.

Klíčová slova:
hypoteticko-deduktivní metoda, hypotéza, kauzální cesta, regressus in infinitum, biologickýredukcionizmus, socio-biologická translace, objektivita badatele, dichotomie a dysfunkce lékařství.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se