TOXICKÉ MEGAKOLON


Toxic Megacolon

Toxic megacolon belongs to the severe acute complications of inflammatory bowel diseases. The frequency is 1.6-21.4 % among patients with ulcerative colitis and 0.3-2 % in those with Crohn’s disease. The main characteristics of toxic megacolon are toxemia, sepsis and distension of the colon due to the diminished muscular tone, loss of motor activity and increased amount of colonic gas. Sepsis and/or perforation of the large bowel can complicate this situation. The most important diagnostic procedure is the abdominal X-ray. Should the diameter of colonic distension exceed 60 mm, the diagnosis of toxic megacolon has been confirmed. Conservative treatment of toxic megacolon consists of water and electrolyte replacement, total parenteral nutrition, administration of corticosteroids and broad-spectrum antibiotics and repeat patient’s prone positioning. If medical therapy is not successful during the first 72 hours, surgical intervention is indicated. The most common procedure is subtotal colonic resection with creation of an ileostomy. Patients with toxic megacolon should be managed at specialised centers, where cooperation of experienced gastroenterologists, surgeons and intensive care experts is possible.

Key words:
toxic megacolon, inflammatory bowel diseases, colonic dilatation, sepsis.


Autoři: M. Bortlík;  M. Lukáš
Působiště autorů: Gastroenterologické centrum IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 619-623
Kategorie: Články

Souhrn

Toxické megakolon patří k závažným akutním komplikacím idiopatických střevních zánětů. Postihuje 1,6-21,4 % nemocných s ulcerózní kolitidou a 0,3-2 % pacientů s Crohnovou chorobou tlustého střeva. Je charakterizováno kombinací septicko-toxického stavu a enormní dilatace tračníku v důsledku ochabnutí střevní stěny, ztráty motorické aktivity a zvýšení plynné náplně tlustého střeva. Nemocní jsou ohroženi sepsí a perforací tračníku s následnou peritonitidou. V diagnostice toxického megakolon je nejdůležitější nativní rentgenový snímek břicha, přičemž distenze tračníku nad 60 mm je hlavním diagnostickým kritériem této komplikace. Konzervativní léčba spočívá v úpravě metabolických poruch, parenterální výživě, podávání kortikoidů a širokospektrálních antibiotik a v polohování nemocného na břicho. Není-li tato terapie úspěšná během 72 hodin, je nezbytné přistoupit k chirurgickému výkonu, obvykle subtotální kolektomii s ileostomií. Léčba toxického megakolon patří na specializovaná pracoviště a vyžaduje spolupráci erudovaného gastroenterologa, chirurga a specialisty v oblasti intenzivní péče.

Klíčová slova:
toxické megakolon, idiopatické střevní záněty, dilatace tračníku, sepse.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se