ROZDIELNY VÝVOJ KARDIOVASKULÁRNEJ MORTALITY V ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE PO ROZDELENÍ ČESKOSLOVENSKA V ROKU 1993


ROZDIELNY VÝVOJ KARDIOVASKULÁRNEJ MORTALITY V ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE PO ROZDELENÍ ČESKOSLOVENSKA V ROKU 1993

Východisko.
Porovnáva sa vývoj zdravotného stavu s osobitým zameraním na kardiovaskulárnu mortalitu mužskej a ženskej populácie v Českej a Slovenskej republike od rozdelenia spoločného štátu v roku 1993 po rok 1999.Metódy a výsledky. Stredná dĺžka života pri narodení v ČR lineárne stúpa a v intervale siedmych rokov sa u mužov zvýšila o 2,6 roku (p=0,00001), u žien o 1,9 roku (p=0,0001). Na Slovensku sa v rovnakom intervale predĺžila dĺžka života mužov iba o 0,5 roka, u žien nepreukazne o 0,3 roka. hlavná príčina tohto stavu spočíva v rozdielnom vývoji kardiovaskulárnej mortality: štandardizovaná včasná kardiovaskulárna úmrtnosť vo vekovom intervale 0-64 rokov sa signifikantne znížila u mužov i žien v oboch republikách, ale pokles bol preukazne vyšší v ČR (p

Klíčová slova:
stredná dĺžka života, kardiovaskulárna mortalita, ischemická choroba srdca, cerebrovaskulárne ochorenia, výživa, Rómi.


Different Development of Cardiovascular Mortality in Czech and Slovak Republics After the Partition of Czechoslovakia in 1993

Background.
Development of health status aimed on cardiovascular mortality of male and female population in Czech and Slovak republics after the partition of the common state between years 1993 and 1999 is compared.Methods and Results. Within the followed seven years the mean life expectancy at birth in Czech Republic (CR) linearly increased by 2.6 years in males (p=0.00001) and 1.9 years in females (p=0.0001). In Slovak Republic (SR) life expectancy increased in males only by 0.5 years and by 0.3 years in females (not significant). The main cause of such state is related to differences in cardiovascular mortality: standardised early cardiovascular mortality in age interval 0 do 64 years significantly lowered in males and females in both republics, the decrease being significantly higher in CR (p

Key words:
mean life expectancy, cardiovascular mortality rate, ischaemic heart disease, cerebrovascular disease, nutrition, Romany population.


Autoři: E. Ginter
Působiště autorů: Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 624-628
Kategorie:

Souhrn

Východisko.
Porovnáva sa vývoj zdravotného stavu s osobitým zameraním na kardiovaskulárnu mortalitu mužskej a ženskej populácie v Českej a Slovenskej republike od rozdelenia spoločného štátu v roku 1993 po rok 1999.Metódy a výsledky. Stredná dĺžka života pri narodení v ČR lineárne stúpa a v intervale siedmych rokov sa u mužov zvýšila o 2,6 roku (p=0,00001), u žien o 1,9 roku (p=0,0001). Na Slovensku sa v rovnakom intervale predĺžila dĺžka života mužov iba o 0,5 roka, u žien nepreukazne o 0,3 roka. hlavná príčina tohto stavu spočíva v rozdielnom vývoji kardiovaskulárnej mortality: štandardizovaná včasná kardiovaskulárna úmrtnosť vo vekovom intervale 0-64 rokov sa signifikantne znížila u mužov i žien v oboch republikách, ale pokles bol preukazne vyšší v ČR (p

Klíčová slova:
stredná dĺžka života, kardiovaskulárna mortalita, ischemická choroba srdca, cerebrovaskulárne ochorenia, výživa, Rómi.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienista
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se