CHARAKTERISTIKY GRAVIDIT, PORODŮ A NOVOROZENCŮ S NÍZKOU PORODNÍ HMOTNOSTÍČást II.


Characteristics of the Pregnancies, Deliveries and Newborns with Low Birth Weight - Part II.

Background.
The study wants to find out the characteristics of pregnancies, deliveries and newborns with low birth weight (LBW) compared to the newborns with birth weight of 2500 g and more, in respect with the specific situation of the twins.Methods and Results. The records from antenatal clinics and maternity hospitals about 5500 children born within strictly given time limit of 16 months during the years 1991-1992 to mothers with permanent habitation in Brno were evaluated. Children and their families are participating on still running prospective longitudinal study ELSPAC aimed to finding the determinants of the healthy development. The low births weight occurred in 5.42 % of children. There were altogether 48 pairs of twins, the low birth weight occurred in 52.6 % of them. Compared to mothers who delivered the children with birth weight of 2500 g and more, the mothers of children with low birth weight entered the prenatal care later, with less consultations, had more complications both during their pregnancies and the deliveries and their children showed more often kinds of neonatal morbidity. Mothers of the twins were cooperating with antenatal clinics better than other mothers of children with low birth weight. On the other hand, they were suffering from anaemia and hypertension more often than mothers of single children. Comparison of the somatic and functional signs has shown that the twins were less handicapped than the whole set of newborns with low birth weight. The twins with low birth weight formed 16.7 % of the set.Conclusions. The study of the Brno newborn population shows the quantitative differences in the risks, which have influenced the courses and the results of the pregnancies ending by deliveries of children with low birth weight. Results are compared to those whith deliveries of children the birth weight of 2500 g and more.

Key words:
low birth weight, risky factors, twins, single children, anthropology of the mothers, somatic state of newborns, neonatal morbidity, pregnancy and delivery complications, epidemiologic study.


Autoři: L. Kukla;  M. Bouchalová
Působiště autorů: Výzkumný ústav zdraví dítěte, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 629-633
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Cílem studie bylo zjistit charakteristiky těhotenství, porodů a novorozenců s nízkou porodní hmotností (NPH) ve srovnání s novorozenci vážícími 2500 g a více s přihlédnutím k situaci u dvojčat.Metody a výsledky. Záznamy z prenatálních poraden a porodnických zařízení od 5500 dětí, narozených v přesně definovaném termínu 16 měsíců během let 1991-1992 matkám s trvalým bydlištěm v Brně. Děti a jejich rodiny jsou účastníky dosud probíhající prospektivní longitudinální studie ELSPAC, zaměřené na zjištění determinant zdravého vývoje. Dětí s NPH se narodilo celkem 5,42 %. Dvojčat bylo 48 párů, z nichž mělo NPH 52,6 %. Oproti matkám, které porodily děti s porodní hmotností (PH) 2500 g a více, vstupovaly matky dětí s NPH do prenatální péče později, vykonaly tam méně návštěv, měly více komplikací v těhotenství i při porodu a jejich děti trpěly častěji různými druhy novorozenecké morbidity. Matky dvojčat spolupracovaly s prenatálními poradnami lépe než ostatní matky dětí s NPH, avšak častěji než matky jednočetných dětí trpěly anémií a vysokým krevním tlakem. Ze srovnání somatických a funkčních znaků se ukazuje, že dvojčata byla méně postižena než celek novorozenců s NPH, na němž dvojčata s NPH participovala podílem 16,7 %.Závěry. Rozbory na populaci brněnských novorozenců kvantifikují rozdíly v rizicích, která ovlivnila průběh a výsledek těhotenství s plody o NPH při srovnání s graviditami, zakončenými narozením dětí o PH 2500 g a více.

Klíčová slova:
nízká porodní hmotnost, rizikové faktory, dvojčata jednočetné děti, antropologie matek, somatický stav novorozenců, morbidita novorozenců, komplikace těhotenství a porodu, epidemiologická studie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se