NALEZNE LÉKAŘSTVÍ V NOVÉM STOLETÍ SVOU IDENTITU?Část I: Lékařství - zdraví - nemoc


Will Medicine Find its Identity in the New Century?

Identity of medicine is determined by its constitutional and essential characteristics that identify it with itself and deliminate medicine from other fields of science. Its basic principle is a new philosophical view on the health and disease and their mutual relationship. To the four traditional models of health the fifth one is added - the continual bio-psycho-social concept: The complex health-disease is a dynamic entity formed by a continuous array of mutually interconnected stays of variously large and measurable health capacity, sensitively responding to stimuli of the social environment. Opinions on the disease causes are expressed in the bio-ecologic model, based on the view of multicausality and multilevel effects of various different factors at all structural levels, among which the principal role has the socio-economic macrosphere.

Key words:
identity, positivism, phenomenology, paradigm, socio-ecological model of disease, health-disease, multilevel aetiology, health determinants, multifactorial eco-epidemiology.


Autoři: A. Žáček
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 615-618
Kategorie: Články

Souhrn

Identitou lékařství se rozumějí podstatné, esenciální charakteristiky, kterými se lékařství ztotožňuje „samo se sebou“ a odlišuje od jiných věd. Jejím základním prvkem je nový filozofický pohled na zdraví a nemoc a jejich vzájemný vztah. K tradičním čtyřem modelům zdraví se připojuje pátý, kontinuální bio-psycho-sociální koncept: komplex „zdraví-nemoc“ je dynamická entita tvořená souvislou řadou úzce propojených stavů různě velké a přitom měřitelné zdravotní kapacity člověka, citlivě reagujícího na podněty společenského prostředí. Názorům na příčiny nemocí odpovídá bio-socio-ekologický model, založený na představě multikauzality a víceúrovňového působení faktorů různých druhů všech strukturálních hladin, v nichž důležité postavení má socio-ekonomická makrosféra.

Klíčová slova:
identita, pozitivizmus, fenomenologie, paradigma, socio-ekologický model nemocí, zdraví-nemoc, víceúrovňová etiologie, determinanty zdraví, multifaktorová eko-epidemiologie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se