REPRODUKČNÍ MEDICÍNA OD DĚTSTVÍ PO DOSPĚLOST


Reproductive Medicine from Childhood to Adulthood

Modern era brought new diagnostic and therapeutic methods to endocrinology and changed the approach to manydiseases and developmental disorders. Explosion of new findings brought about the possibility of examinations onsubcellular level. Possibility to study structure and function of various genes is not any more the futurology. However,still in medicine romain a roas which are considered as less important. It is usually assumed that questions of fertilitywill be dealt by the specialist for adults. We suppose that the given problems should be well advised by aninterdisciplinary co-operating team in the paediatric patients already. However, it should be recognised that somereproduction disorders have their origin in the early age. The aim of this paper is to give an overview on endocrinedisorders in relation to reproduction impairments and to outline possibilities of co-operation between differentspecialist treating patients from childhood trough adulthood.

Key words:
reproductive potential, fertility, children, adolescents, adults.


Autoři: M. Šnajderová;  T. Mardešić;  V. Sobotka;  B. Kalvachová
Působiště autorů: 2. dětská klinika 2. LF UK a FNM, Praha Sanatorium Pronatal, Praha Endokrinologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 451-455
Kategorie: Články

Souhrn

Moderní doba přinesla i do endokrinologie nové diagnostické a terapeutické postupy, změnil se přístup k celé řaděchorob a vývojových poruch. Exploze nových poznatků se projevuje zejména při vyšetření na subcelulární úrovni.Zkoumá se stavba a funkce různých receptorů a genů, tato problematika již přestala být futurologií. Přesto všakzůstávají v medicíně oblasti, jimž až dosud není věnována náležitá pozornost. V endokrinologii dětského a adoles-centního věku je to například problematika reprodukce a budoucí fertility. Může se zdát, že tato oblast je dětskémuvěku vzdálená. Je však nutno si uvědomit, že některé poruchy reprodukce mají svůj počátek již v tomto obdobíživota. Obvykle se předpokládá, že otázky fertility bude řešit až lékař-specialista pro dospělé. Jsme přesvědčenio tom, že uvedenou problematiku je naopak nutno řešit v rámci mezioborové spolupráce a v úzké návaznosti již oddětského věku. Cílem tohoto sdělení je podat přehled o endokrinních poruchách ve vztahu k poruchám reprodukcea nastínit možnosti spolupráce různých lékařských oborů od dětského věku po dospělost.

Klíčová slova:
reprodukční schopnost, fertilita, děti, dospívající, dospělí.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
nový kurz
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se