ANTIFOSFOLIPIDOVÝ SYNDROM A ANTIFOSFOLIPIDOVÉPROTILÁTKY


The Antiphospholipid Syndrome and Antiphospholipid Antibodies

Antiphospholipid syndrome is a rate systemic autoimmune disease characterized by widespread arterial and venousthrombosis, recurrent abortion and thrombocytopenia. Laboratory tests reveal antibodies against phospholipids.These antibodies are detected by functional tests for the lupus anticoagulant, the anticardiolipin ELISA, theanti-b2-glycoprotein 1 ELISA and ELISA tests for antibodies against other cofactors and phospholipids. Pathogeneticmechanisms of thrombosis are poorly understood. Diagnostic assays for detection of antiphospholipid have not beenyet adequately standardized.

Key words:
antiphospholipid syndrome, antiphospholipid antibodies, lupus anticoagulant, laboratory detection.


Autoři: K. Malíčková;  T. Fučíková
Působiště autorů: Ústav klinické imunologie a alergologie 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 465-468
Kategorie: Články

Souhrn

Antifosfolipidový syndrom je vzácné systémové autoimunitní onemocnění, charakterizované opakovanými tepen-ními a žilními trombózami, recidivujícími spontánními potraty, a trombocytopenií. Laboratorně je definován pří-tomností protilátek proti fosfolipidům. Tyto protilátky jsou prokazovány funkčními testy lupusového antikoagulans,antikardiolipinovými ELISA testy, ELISA testy prokazujícími protilátky proti b2-glykoproteinu 1 a proti jinýmkofaktorům a fosfolipidům. Patogenetické mechanizmy vzniku trombóz nejsou zatím uspokojivě vysvětleny. Dia-gnostické testy a metody detekce antifosfolipidových protilátek nejsou dosud dostatečně standardizovány.

Klíčová slova:
antifosfolipidový syndrom, antifosfolipidové protilátky, lupus antikoagulans, laboratorní dia-gnostika.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se