MŮŽE HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE OVLIVNITPLAZMATICKOU KONCENTRACI IGF-1 A IGFBP-1U ŠTÍHLÝCH ŽEN SE SYNDROMEM POLYCYSTICKÝCHOVARIÍ?


Can Hormonal Contraception Influence Plasma Levels of IGF-1 andIGFBP-1 in Gracile Women With PCOS?

Background.
Polycystic ovary syndrome (PCOS) represents a frequent endocrinopathy among fertile women.Ethiopathogenesis of the syndrome is multifactorial and it is a subject of scientific discussions. Considered is thepossibility of intraovarial IGF system disorder affecting maturation of ovarial folicles. The aim of our work was todetermine effects of peroral contraceptives with low-androgen progestin on IGF system in PCOS patients and healthywoman controls.Methods and Results. 14 patients fulfilling diagnostic criteria of PCOS and 7 healthy controls were included intothe study. All persons were examined before and after six months lasting administration of monophasic estrogen--progesteron contraceptive therapy with 35 mg of ethinylestradiol per day and 250 mg of low-androgen progestinnorgestimate per day. In PCOS patients low increase of basal insulinemia levels occurred (16.3±4.8 vs. 20.8±4.8 mU.l-1, p

Key words:
polycystic ovary syndrome, IGF, insulinemia.


Autoři: G. Šindelka;  D. Cibula;  M. Fanta;  Z. Kasalová;  V. Justová;  Z. Lacinová;  J. Škrha
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 469-472
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Syndrom polycystických ovarií (PCOS) je častá endokrinopatie žen v reprodukčním věku. Etiopa -togeneze tohoto stavu je multifaktoriální a je stále diskutována. Zvažuje se možnost poruchy intraovariálního IGFsystému s vlivem na zrání folikulů v ovariích. Cílem naší práce bylo zjistit u žen s PCOS a zdravých probandek vlivpodávání orálního kontraceptiva obsahujícího nízkoandrogenní progestin na IGF systém.Metody a výsledky. Celkem jsme vyšetřili 14 pacientek a 7 zdravých kontrol, které splňovaly diagnostická kritériaPCOS. Všichni probandi byli vyšetřeni před a po 6měsíčním podávání monofázické estrogen-progestagenovékontracepčí terapie s obsahem 35 mg ethinylstradiolu/den a 250 mg nízkoandrogenního progestinu norgestimátu/den.U pacientek s PCOS došlo v souvislosti s léčbou k mírnému vzestupu bazální inzulinémie (16,3±4,8 vs. 20,8±4,8 mU.l-1, p

Klíčová slova:
syndrom polycystických ovarií, IGF, inzulinémie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se