ZMĚNY GEOMETRIE LEVÉ KOMORY U DĚTÍA ADOLESCENTŮ S PRIMÁRNÍ HYPERTENZÍ


Changes of the Left Ventricular Geometry in Children and Adolescents with Primary Hypertension

Background.
Left ventricular hypertrophy is an independent risk factor of cardiovascular morbidity and mortalityin adults. The results of 24-hour ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) correlate better with signs of organdamage than values of casual blood pressure. The objective of this study was to investigate the relationships betweenthe results of 24-hour ABPM and left ventricular geometry in school-aged children and adolescents with elevatedblood pressure.Methods and Results. 24-hour ABPM and echocardiographic assessment of left ventricle were performed in108 children and adolescents age 8-20 years (77 boys and 31 girls) with repeatedly elevated casual blood pressure(BP) values. Patients with secondary cause of hypertension were not included in this study. Based on ABPM results57 patients out of total 108 had hypertension, the rest of 51 subjects had their ambulatory BP values below 95.percentil and were labelled as white coat hypertensive (WCH). The left ventricular measurements in hypertensivesubject were higher when compared with WCH (left ventricle posterior wall thickness 8.4±1.0 mm in hypertensivevs. 8.0±1.1 mm in WHC (p=0.047) and supurscript left ventricular mass index 81.8±13.8 g/m2vs 74.3±12 g/m2respectively; p=0,003). No differences were found in anthropometric data including body mass index in both groups.There was a significant correlation between ambulatory BP and both left ventricle posterior wall thickness and leftventricular mass index. The strongest correlation was found between diurnal systolic ambulatory BP and left ventricleposterior wall thickness (r=0.42; p

Key words:
ambulatory blood pressure monitoring, hypertension, white coat hypertension, left ventricular


Autoři: Š. Rucki
Působiště autorů: Dětské oddělení Nemocnice Třinec
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 240-244
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Hypertrofie levé komory představuje nezávislý rizikový faktor kardiovaskulární morbidity a morta-lity dospělého věku. 24hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku (ABPM) lépe koreluje se známkamipostižení cílových orgánů než hodnoty příležitostného krevního tlaku (TK). Cílem této práce bylo prostudovat vztahymezi výsledky 24hodinového ambulantního monitorování TK a geometrií levé komory u dětí školního věku a ado-lescentů se zvýšeným krevním tlakem.Metody a výsledky. U 108 dětí a adolescentů (77 chlapců a 31 dívek) ve věku 8-20 let s opakovaně zvýšenýmihodnotami příležitostného TK bylo provedeno 24hodinové ABPM a echokardiografické vyšetření levé srdečníkomory. Do studie nebyli zařazeni pacienti se sekundární příčinou hypertenze. Na základě ABPM mělo 57 pacientůz celkového počtu 108 prokázanou hypertenzi, u zbývajících 51 hodnoty TK při ABPM nepřesáhly 95. percentila byli označeni jako hypertenzní fenomén bílého pláště (FBP). Parametry levé komory byly větší u hypertenzníchpacientů ve srovnání s jedinci s FBP (tloušťka zadní stěny levé komory 8,4±1,0 mm u hypertenzních vs. 8,0±1,1 mmu FBP (p=0,047) a index hmotnosti levé komory 81,8±13,8 g/m2vs. 74,3±12 g/m2resp.; p=0,003). Obě skupiny sepřitom nelišily významně v antropometrických parametrech včetně indexu tělesné hmotnosti. Dále byly zjištěnysignifikantní korelace mezi ambulantním TK na jedné straně a tloušťkou stěny levé komory a hmotností levé komoryna straně druhé. Nejsilnější korelace byla mezi denním systolickým ambulantním TK a tloušťkou zadní stěny levékomory (r=0,42; p

Klíčová slova:
ambulantní monitorování krevního tlaku, hypertenze, fenomén bílého pláště, geometrie levé

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se