RENTGENOVÁ DENZITOMETRIE A ULTRASONOMETRIE PATNÍKOSTI — PŘESNOST A SROVNÁNÍ S DENZITOMETRIÍOSOVÉHO SKELETU


X-ray Densitometry and Ultrasonometry of the Heel — Precision andCorrelation with Axial Bone Mineral Density

Background.
The aim of the study was to determine the relationship between dual energy x-ray absorptiometry(DXA) and quantitative ultrasonometry (QUS) of calcaneus and their correlation with axial bone mineral density.Methods and Results. 1284 subjects were tested for BMD (Bone Mineral Density) by DXA at the spine and hip(707 subjects by DPX-L, Lunar, and 577 subjects by QDR-4500 A, Hologic) and calcaneus (by PIXI, Lunar). Thecalcaneus was also measured using the QUS (Achilles Plus, Lunar), on the same day. The mean age of the patientswas 56.5±11.6 years, mean height 166 cm, mean weight 70 kg. Three subjects were selected for precision errormeasurement with low, medium and high BMD of calcaneus (T-score of -2.2, -0.77 and 2.02, respectively) andscanned with re-positioning at the right heel (PIXI and Achilles Plus) 21 times on one day for short term precisionerror and over 21 consecutive days for long term precision error. The in vivo short term precision error of the heelmeasurement (BMD, SOS, BUA) in subjects with normal BMD was 0.67 %, 0.47 % and 1.87 %, respectively; thelong term in vivo precision error was 1.14 %, 0.26 % and 2.95 %, respectively. No significant difference was foundbetween BMD values on the right and left heel. A statistically significant correlation (p

Key words:
calcaneus, dual energy X-ray absorptiometry, osteoporosis, quantitative ultrasonometry.


Autoři: D. Michalská;  V. Zikán;  J. Štěpán;  M. Weichetová;  V. Kubová
Působiště autorů: III. interní klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 231-236
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Patní kost je jedním z velmi často užívaných míst pro hodnocení stavu skeletu, a tedy i pro hodnoceníosteoporózy. Cílem této studie bylo zhodnotit výpověď dvouenergiové rentgenové absorpciometrie (DXA) a kvan-titativní ultrasonometrie (QUS) patní kosti a porovnat je s výpovědí DXA osového skeletu.Metody a výsledky. U 1284 dospělých osob byla pomocí DXA vyšetřena denzita kostního minerálu (BMD)v bederní páteři, v proximálním femoru (707 osob, DPX-L, Lunar; 577 osob, QDR 4500, Hologic) a v patní kosti(PIXI, Lunar) a QUS patní kosti (Achilles Plus, Lunar). Při QUS byly hodnocenými parametry zeslabení signálu(Broadband Ultrasound Attenuation, BUA), rychlost signálu (Speed of Sound, SOS) a Stiffness Index (SI). Výsledkybyly vyjádřeny v absolutních hodnotách a pomocí T-skóre. Průměrný věk vyšetřených osob byl 56,5±11,6 let,průměrná výška 166 cm, průměrná hmotnost 70 kg. U 3 osob s nízkou, střední a vysokou BMD patní kosti (T-skóre-2,2, T-skóre -0,77, T-skóre 2,02) byla změřena pravá patní kost na přístroji PIXI a Achilles Plus, a to 21krát běhemjednoho dne a ve 21 dnech po sobě následujících. Chyba (in vivo precision error) byla vyjádřena jako variačníkoeficient v procentech (CV, %). In vivo zjištěná přesnost měření patní kosti (BMD, SOS a BUA) v jednom dni bylau osob s normální kostní denzitou 0,67 %, 0,47 % a 1,87 %, resp.; dlouhodobá in vivo přesnost byla 1,14 %, 0,26 %a 2,95 %, resp. Mezi výsledkem měření denzity pravé a levé patní kosti nebyly zjištěny průkazné rozdíly. Při měřenípatní kosti byly zjištěny statisticky významné korelace mezi BUA a BMD (r=0,71, p

Klíčová slova:
kvantitativní ultrasonometrie, osteoporóza, patní kost, dvouenergiová rentgenová absorpciometrie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se