SOUČINNOST GENETICKÉ PORADNY, CYTOGENETICKÉLABORATOŘE A CENTRA IVF PŘI LÉČBĚPORUCH PLODNOSTI*


Cooperation of Genetic Counselling Centre, Cytogenetic Laboratoryand in vitro Fertilization Centre in Infertility Treatment

The techniques of assisted reproduction have recently become the most effective methods of treatment of infertility;namely ICSI (intra-cytoplasmic sperm injection), MESA (microepididymal sperm aspiration), TESA (testicularsperm aspiration) and TESE (testicular sperm extraction). The techniques have been increasingly successful, evenabove the average efficiency of classical IVF (in vitro fertilization). It can be demonstrated by the percentage ofICSI - aided births percentage per 100 % of embryotransfers in ISCARE; 1996 = 21.3 %, 1997 = 26.15 %, 1998 =29.7 %. The successful use of these techniques is associated with the rise of risks which result from the selection ofcouples for assisted reproduction with genetic-based infertility and with the rise of risks involving the introductionof genetic-based defects into the next generation. Presently, a list of indications is being developed, which, whilestill not accepted officially, identifies patients for genetic counselling. Only the counselling center has the competenceto estimate genetic risks over generations. Subsequently, after selection by the center, during 1997 and 1998 thechromosomes of 731 patients were cytogenetically examined, representing 429 infertile couples from the centresISCARE, PRONATAL, FERTIMED, and CAR 1. LF UK. Within these 429 couples, belonging to four groups ofindications, the cytogenetic examination was informative in 8.15 %. This finding of a relatively high percentage (10times more than in the general population) confirms the validity of the list of indications and the necessity ofcooperation among the genetic counselling center, cytogenetic laboratory and the IVF centre.

Key words:
assisted reproduction, genetic based infertility, qenetic based risk, cytogenetic examination.


Autoři: J. Mejsnar;  B. Mejsnarová;  A. Baxová
Působiště autorů: Cytolab, Praha, 1 Iscare IVF, Praha, 2 IPVZ, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 246-248
Kategorie: Články

Souhrn

Metody asistované reprodukce se v posledních letech staly nejúčinnější léčbou sterility; jmenovitě metody ICSI(intracytoplasmic sperm injection), MESA (microepididymal sperm aspiration), TESA (testicular sperm aspiration)a TESE (testicular sperm extraction). Zřetelně se zvyšuje i úspěšnost těchto metod, a to i nad průměrnou úspěšnostklasické IVF (in vitro fertilization), jak dokumentuje procento porodů po ICSI ze 100 % embryotransferů v ISCARE:1996 = 21,3 %, 1997 = 26,15 %, 1998 = 29,7 %. Úspěšný vývoj s sebou nese zvýšení rizika výběru párů s genetickypodmíněnou sterilitou a zvýšení rizika přenosu geneticky podmíněné vady do následné generace. Byl vypracovánindikační seznam, který nebyl dosud oficiálně přijat, ale podle kterého jsme vybírali pacienty ke genetickémuvyšetření poradnou, které jediné může stanovit míru genetického rizika pro potomstvo. Následně, po redukujícíselekci poradnou, bylo v letech 1997 a 1998 cytogeneticky vyšetřeno ze středisek ISCARE, PRONATAL, FERTI-MED, CAR 1. LF UK 731 pacientů reprezentujících 429 neplodných párů. U těchto 429 párů čtyř indikačníchskupin bylo cytogenetické vyšetření informativní v 8,15 %. Tento relativně vysoký záchyt (10x vyšší než populační)je prověřením navrženého indikačního seznamu a součinnosti poradny, cytogenetické laboratoře a centra IVF.

Klíčová slova:
asistovaná reprodukce, genetická rizika, cytogenetická diagnóza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se