VÝZNAM REAKTIVACE FOSDRINEM INHIBOVANÉACETYLCHOLINESTERÁZY V MOZKU A BRÁNICI IN VIVOPRO TERAPEUTICKOU ÚČINNOST OXIMŮ U POTKANAINTOXIKOVANÉHO FOSDRINEM


Importance of the Reactivation of Fosdrin-inhibited Acetylcholinesterase in Brain and Diaphragm invivo for the Therapeutic Efficacy of Oximes Against Fosdrin-induced Intoxication of Rats

Background.
The composition of the causal antidotal therapy of subjects, poisoned with organophosphorusinsecticides, has not been satisfactorily solved till now in spite of the knowledge of the basic mechanism of actionof these toxic substances. The purpose of this study is to evaluate which of currently used or perspectiveacetylcholinesterase reactivators seems to be the most efficacious to protect poisoned subjects.Methods and Results. In experiments on white laboratory rats, the reactivating efficacy of selected acetylcholin-esterase reactivators (oximes), administered at equimolar doses, was evaluated in target tissue of toxic effects oforganophosphorus insecticides (diaphragm, brain) and compared with their therapeutic efficacy in the case ofprophylactic administration with the help of the evaluation of mean efficacy dose of oximes, possible to protect ratsexposed to supralethal dose of organophosphorus insecticide fosdrin for 24 hours. Our findings confirm that thereare not statistically significant differences in reactivating and therapeutic efficacy of oximes tested against fosdrinin rats.Conclusions. The perspective acetylcholinesterase reactivators (H oximes) seem to be as suitable as currentlyused oximes for the therapy of acute poisonings with organophosphorus insecticides although they are notsignificantly more efficacious than currently used oximes as in the case of the treatment of poisoning with highlytoxic organophosphorus compounds.

Key words:
fosdrin, rat, HI-6, BI-6, obidoxime, methoxime, pralidoxime, atropine.


Autoři: J. Kassa
Působiště autorů: Vojenská lékařská akademie JEP, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 237-239
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Složení kauzální antidotní terapie jedinců, zasažených organofosforovými insekticidy, není dosudpřes znalost mechanizmu účinku těchto nox uspokojivě vyřešeno. Cílem práce je určit, který z běžně používanýchči perspektivních reaktivátorů acetylcholinesterázy se z hlediska ochrany intoxikovaného jedince jeví jako nejúčin-nější.Metody a výsledky. V pokusech na bílých laboratorních potkanech byla stanovována reaktivační účinnostvybraných reaktivátorů acetylcholinesterázy (tzv. oximů) v ekvimolární dávce v místě toxického účinku organofos-forových insekticid (bránice, mozek) a srovnávána s jejich terapeutickým efektem při profylaktickém podání cestoustanovení účinné dávky oximu umožňující 24hodinové přežití potkanům, exponovaným supraletální dávce organo-fosforového insekticidu fosdrinu. Ze získaných výsledků vyplývá, že nebyl nalezen statisticky významný rozdílv reaktivačním či terapeutickém účinku testovaných oximů vůči intoxikaci fosdrinem u potkana.Závěry. Perspektivní reaktivátory AChE z řady H oximů jsou stejně vhodné k terapii akutních otrav organofos-forovými insekticidy jako běžně používané oximy, i když nepředstavují statisticky významný vzestup účinnostiantidotní terapie jako v případě otrav vysoce toxickými organofosforovými sloučeninami.

Klíčová slova:
fosdrin, potkan, HI-6, BI-6, obidoxim, metoxim, pralidoxim, atropin.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se