HISTORIE ERADIKACE BOVINNÍ BRUCELÓZYV ČESKÉ REPUBLICE


History of Eradication of the Bovine Brucellosis in Czech Republic

In the Czech republic, the program of recovery of the livestock from brucellosis caused by the micro-organismsBrucella abortus was successfully completed in 1964. The campaign started in 1959 by the exploration of thecomplete cattle population by agglutination tests. Incidence of the disease was 211 positive cases for each100 thousands, prevalence was 0,676 % (20 481 animal in 654 foci of 34 districts). The prevalence was significantlyhigher in large cattle units. Tens of new cases of the human brucellosis infections were reported. The process ofsanitation was first based on the elimination of infected animals. In the later phase the more radical method wasemployed — the whole herds with infected individuals were eliminated and replaced. During the recovery programmore than 41 thousands of infected animals were eliminated. It required solving many complex methodological,legislative, organisational, economical and social problems. Serological test applied to more the half of the livestockpopulation together with epizootiological, epidemiological and laboratory investigation helped to detect all foci.Eradication brought about substantial improvement of the productive and reproductive features of the cattle andeliminated the risks of infection with this zoonosis to the human population.

Key words:
Brucella abortus, bovine brucellosis, brucellosis eradication, surveillance, zoonoses.


Autoři: V. Kouba
Působiště autorů: Emeritní profesor epizootologie Veterinární univerzity v Brně
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 227-230
Kategorie: Články

Souhrn

V roce 1964 byl v České republice úspěšně dovršen program ozdravení chovů skotu od brucelózy vyvolané zárodkyBrucella abortus. Vlastní akce byla zahájena v roce 1959 průzkumem celé populace skotu aglutinačními testy.Incidence činila 211 na každých 100 tisíc kusů skotu (6299 kusů) a prevalence 0,676 % (20 481 kusů), a tov 654 ohniscích ve 34 okresech. Postiženy byly především velkochovy. Byly hlášeny desítky nových případůbrucelózních onemocnění lidí. Ozdravovací proces byl zpočátku založen na eliminační metodě postupným vyřazo-váním brucelózních kusů skotu. V dalších fázích se uplatnila radikální metoda, při které se vyřadily a nahradily celébrucelózní chovy. V průběhu ozdravovací akce bylo vyřazeno přes 41 tisíc brucelózních kusů. To si vyžádalo řešenímnoha složitých problémů metodického, legislativního, organizačního, ekonomického i sociálního charakteru.Sérologické testy zahrnující více než polovinu populace skotu doplněné epizootologickými, epidemiologickýmia laboratorními vyšetřováními vedly k odhalení všech ohnisek. Eradikace se promítá dodnes v podstatném zlepšeníprodukčních a reprodukčních schopností skotu a v odstranění rizika onemocnění touto zoonózou pro lidskou popu-laci.

Klíčová slova:
Brucella abortus, bovinní brucelóza, eradikace brucelózy, surveillance, zoonózy.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se