ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ A KVALITA SPERMIÍ


Air Pollution and Quality of Sperm

Backgrounds.
It has been described that an exposition of males to chemical substances may significantlyimpoverish quality and quantity of produced spermatozoa. The aim of our study was to test whether the polluted airin the Teplice district has negative effects on the quality of sperm of males living in this district.Methods and Results. 325 males 18-year-old living in the Teplice district and in the control district of Prachaticewere tested. Samples were taken in 1992 and 1994, always at the end of winter and in autumn. According to WHOlaboratory manual for investigation of the human sperm, basic parameters were determined: volume of the semen,pH, motility, number and morphology of spermatozoa. In selected groups of males the frequency of aneuploidia ofspermatozoa was also examined. Examination of aneuploidia was done using three color fluorescence in situhybridisation with satellite DNA proves specific for X, Z and 8 chromosomes. Logistic regression was used for thedata analysis and Odd’s Ratio was estimated (OR’s). OR’s was found for the morphology of spermatozoa (4.1 and10.1 for medium and high exposition respectively), for the head morphology (6.1 and 4.1) and in the percentage ofmotile spermatozoa (9.8 and 3.5). More intensively exposed males had higher frequency of disomy in chromosomesX (p=0.012), XY (p=0.01), and Y (p

Key words:
sperm, aneuploidia, bio-indicators, air pollution.


Autoři: J. Rubeš
Působiště autorů: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno 1 Krajská hygienická stanice, Brno 2 Fakultní nemocnice - Bohunice, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 174-176
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Je známo, že různé expozice mužů chemickými látkami mohou významně zhoršit kvalitu i kvantituprodukovaných spermií. Cílem naší studie bylo ověřit, zda znečištěné ovzduší v okrese Teplice má negativní vlivna kvalitu spermií u mužů žijících v tomto okrese.Metody a výsledky. Bylo vyšetřeno 325 18letých mužů žijících v okrese Teplice a v kontrolní oblasti Prachatice.Odběry vzorků proběhly v roce 1992 a 1994 vždy na konci zimy a na podzim. Podle SZO laboratorního manuálupro vyšetření lidského semene byly stanoveny základní spermatologické parametry: objem semene, pH, pohyb, početa morfologie spermií. U vybraných skupin mužů byla také vyšetřena frekvence aneuploidií ve spermiích. Vyšetřeníaneuploidií bylo provedeno pomocí tříbarevné fluorescenční in situ hybridizace s využitím satelitních DNA sondspecifických pro chromozómy X, Y a 8. Pro analýzu dat byla použita logistická regrese. Byly stanoveny odd’s ratio(OR’s). Vzrůst OR’s byl zjištěn pro morfologii spermií (4,1 a 10,1 pro expozici střední, resp. vysokou), pro morfologiihlavičky (6,1 a 4,1) a u procenta motilních spermií (9,8 a 3,5). Více exponovaní muži měli zvýšenou frekvencidisomií chromozómů X (p=0,012), XY (p=0,01) a Y (p

Klíčová slova:
spermie, aneuploidie, biomarkery, znečištěné ovzduší.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se