EXPOZICE MATKY PRACHOVÝM ČÁSTICÍMV TĚHOTENSTVÍ A RŮST PLODU VE DVOU REGIONECHS ROZDÍLNOU ÚROVNÍ ZNEČIŠTĚNÉHO OVZDUŠÍ


Maternal Exposition to Dust Particles in Pregnancy and Fetal Growthin Two Regions with Different Levels of Air Pollution

Background.
Recently, an association between adverse pregnancy outcome and air pollution was hypothesizedin several papers. The aim of the present study is to evaluate the impact of particles with aerodynamic diameter< 10 mm (PM10) on the intrauterine growth retardation (IUGR) in two regions with the different level s of air pollution.Methods and Results. The study group includes all singleton full term births of European origin over a two-yearperiod in the district of Teplice (n=1,943) and Prachatice (n=883). Information on reproductive and health historyand lifestyle was obtained from maternal questionnaires and medical records. IUGR was chosen as the indicator ofreproductive effects. The mean concentration of PM10 for each women in particular gestational month was calculated.Three concentration intervals were constructed (low 50 mg/m3). Relativerisk of IUGR was estimated for particular month and pollutant level. Influence of the potential confounders (maternalage, height and pre-pregnancy weight, smoking, season and the year of study) was controlled using logistic regressionmodels; adjusted odd’s ratio (AOR) was estimated. Relative risk of IUGR in Teplice District was increased formedium PM10 levels (AOR=1.62 CI: 1.07-2.46) (P

Key words:
air pollution, PM10, reproductive effects, intrauterine growth retardation, fetal growth retardation,


Autoři: J. Dejmek
Působiště autorů: Laboratoř genetické ekotoxikologie KHS Středočeského kraje, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 177-182
Kategorie: Články

Souhrn

Východiska.
V posledních letech se objevily první práce, které připouštějí souvislost nepříznivých výsledkůtěhotenství se znečištěním ovzduší. Cílem práce je hodnotit vztah prachových částic do aerodynamického průměru10 mm (PM10) k nitroděložní růstové retardaci ve dvou regionech s rozdílnou úrovní znečištění.Metody a výsledky. Soubor zahrnoval všechna jednočetná těhotenství středoevropského původu ukončenáporodem po 36. týdnu v dvouletém období v okresech Teplice (n=1943) a Prachatice (n=883). Informace o repro-dukční a zdravotní historii a životním stylu pocházely z podrobných mateřských dotazníků a ze zdravotní dokumen-tace. Indikátorem reprodukčního poškození byla nitroděložní růstová retardace (NRR). Expozice byla odhadnutapro každou ženu jako průměrná koncentrace PM10 v jednotlivých měsících těhotenství. Byly stanoveny 3 koncen-trační intervaly (nízký 50 mg/m3). Relativní riziko NRR bylo vypočtenopro jednotlivé měsíce gestace a hladiny škodlivin; s použitím modelů logistické regrese byl kontrolován vlivpotenciálních konfounderů (věk, parita, výška a hmotnost matky před početím, kouření, sezona a rok studie)a vypočteno adjustované odd’s ratio (AOR). V okresu Teplice bylo relativní riziko NRR zvýšeno pro střední(AOR=1,62 CI: 1,07-2,46) (p

Klíčová slova:
znečištění ovzduší, PM10, reprodukční efekt, nitroděložní růstová retardace, růstová retardace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se