DENNÍ ÚMRTNOST A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍV SEVERNÍCH ČECHÁCH


Diurnal Mortality and Air Pollution in the North Bohemia

Backgrounds.
Several studies have demonstrated that the increase of air pollutants is related to the increase ofthe diurnal mortality. The aim of the work was to find correlation among the diurnal mortality and changes in theconcentration of SO2, total suspended particles (TSP), and dust particles with aerodynamic diameter smaller than10 mm (PM10) and smaller than 2,5 mm (PM2,5) in the external air of the North Bohemian brown-coal basin.Methods and Results. All that died in 1982-1994 in coal-basin districts of the North Bohemia region were includedinto the data set. Method of long time series and the model of logistic regression were applied with correction tolong-term trends, seasons, respiratory diseases and meteorological condition. Investigating the described relationregardless to age and sex, the increase of TSP by 100 mg/m3was connected with significant increase of the totaldiurnal mortality by 3.4 %. Significant differences between males and females were found. Meanwhile the mortalityof males younger than 65 years increased, that of equally old females decreased. Contrary to it, in population offemales older than 65 mortality increased and that males significantly decreased.Conclusion. Monitoring of the diurnal mortality and air pollution in relation to the sex reveals important for theidentification of sensitive and vulnerable population subgroups. Illogic and difficult to explain is the decrease ofmortality in conditions of increased air pollutants. Authors recommend repeating the analysis also in differentepidemiological studies in order to distinguish whether the presented results are accidental or have a more generalsignificance.

Key words:
air pollution, diurnal mortality, sulfur oxides, volatile dust particles.


Autoři: F. Kotěšovec
Působiště autorů: Okresní hygienická stanice, Teplice
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 166-173
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Řada studií uvádí, že zvýšení koncentrací škodlivin v zevním ovzduší je spojeno se vzrůstem denníhopočtu úmrtí. Cílem práce bylo zjistit, jaký je vztah mezi denní úmrtností a krátkodobými změnami v koncentracíchSO2, celkového polétavého prachu (TSP) a prachových částic o průměru menším než 10 m (PM10) a menším než2,5 m (PM2,5) v zevním ovzduší Severočeské hnědouhelné pánve.Metody a výsledky. Soubor tvořili všichni, kteří v letech 1982-1994 zemřeli v tzv. „pánevních“ okresechSeveročeského kraje. Použita byla metoda dlouhých časových řad s aplikací modelu logistické regrese, po adjustacina dlouhodobé trendy, sezonu, respirační onemocnění a meteorologické podmínky. Při sledování popsaného vztahubez ohledu na pohlaví a věk, byl vzestup TSP o 100 mg/m3spojen s významným vzestupem celkové denní úmrtnostio 3,4 %. Byly zjištěny výrazné rozdíly v tomto vztahu mezi muži a ženami. Signifikantní vzestup v celkové a CVDúmrtnosti byl nalezen u mužů mladších než 65 let, zatímco u žen stejného věku bylo nalezeno významné snížení.V populaci starší než 65 let naopak úmrtnost žen významně vzrostla, úmrtnost mužů se však významně snížila.Závěry. Sledování vztahu mezi denní úmrtností a znečištěním ovzduší v závislosti na pohlaví je důležité též proidentifikaci citlivých, zranitelných skupin populace. Nelogické a nevysvětlitelné je snížení úmrtnosti ve vztahu kezvyšujícím se koncentracím škodlivin. Autoři doporučují opakovat tyto analýzy i v jiných epidemiologickýchstudiích, aby se prokázalo, zda prezentované výsledky mají obecnější platnost.

Klíčová slova:
znečištění ovzduší, denní úmrtnost, oxidy síry, polétavý prach.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se