PARAMETRY BUNĚČNÉ IMUNITY V MATEŘSKÉA PUPEČNÍKOVÉ KRVI VE VZTAHUK ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍPředběžné výsledky projektu Výsledky těhotenství


Parameters of Cell Immunity in the Maternal and UmbilicalCord Blood in Relation to Air Pollution

Background.
The study is a part of the project Pregnancy Outcome (Teplice Program) examining effects ofpolluted environment on the quality of reproduction in Teplice (high polluted) and Prachatice (control) districts.Selected parameters of cell mediated and humoral immunity in maternal and umbilical samples after delivery wereassayed.Methods and Results. Lymphocytes in 768 samples of maternal venous blood and 739 samples of umbilical bloodcollected in May 1994 - October 1997 were phenotyped using flow cytometry. Medical and personal questionnaireswere used to obtain data on clinical risk factors during pregnancy, health and life style of mothers, the course andprolongation of labour and newborn’s status. The percentages of T and NK lymphocytes in both umbilical andmaternal blood were associated with a number of variables, including the course of labour. After adjustment for theother predictors, the percentage of NK lymphocytes was found significantly higher in Teplice than in Prachaticesamples - in both maternal and umbilical blood.Conclusions. A part of the observed difference between distribution of NK and T lymphocytes can be attributedto living in the polluted district. To see effects of polluted environment, the association of seasonal difference inlevels of major pollutants with seasonal changes in lymphocyte phenotype will be analyzed.

Key words:
environment, pregnancy, flow cytometry, NK lymphocytes, T lymphocytes, umbilical cord blood.


Autoři: M. Dostál
Působiště autorů: Laboratoř genetické ekotoxikologie KHS Středočeského kraje, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 183-188
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Studie je částí projektu Výsledky těhotenství (Program Teplice), který sleduje vliv znečištění ovzdušína kvalitu reprodukce v okresech Teplice a Prachatice (kontrolní okres). Vyšetření vybraných parametrů buněčnéimunity v mateřské a pupečníkové krvi odebrané při porodu má za cíl zjistit, zda se tyto liší mezi porody v obouokresech.Metody a výsledky. Práce je založena na analýze vyšetření 768 vzorků mateřské krve a 739 vzorků pupečníkovékrve v období květen 1994 - říjen 1997. Lymfocyty byly fenotypizovány průtokovou cytometrií. Z lékařskýcha osobních dotazníků byly získány údaje o klinických rizikových faktorech těhotenství, o průběhu porodu, o novo-rozenci a o matce a rodině. Relativní zastoupení (%) T a NK lymfocytů v pupečníkové i mateřské krvi je asociovános řadou faktorů včetně průběhu porodu. Po adjustaci k vlivu všech prediktorů bylo prokázáno statisticky významněvyšší zastoupení NK lymfocytů v mateřské i pupečníkové krvi u porodů v okrese Teplice.Závěry. U matek i novorozenců v okrese Teplice je vyšší % NK lymfocytů a nižší % T lymfocytů. Část tohotorozdílu nelze vysvětlit jinak než okresem bydliště. Případný efekt znečištěného ovzduší se snažíme prokázat analýzouvztahu sezonních změn koncentrací hlavních polutantů se změnami v zastoupení hlavních podtříd lymfocytů.

Klíčová slova:
životní prostředí, těhotenství, průtoková cytometrie, NK lymfocyty, T lymfocyty, pupečníková

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se