REZISTENCE BUNIK KREVNÍCH MALIGNIT VUEICYTOSTATIKUMII. EÁST


Resistance of the Haemopoietic Tumour Cells to the Cytotoxic Drugs. Part II.

Resistance to cytotoxic drugs is a serious drawback in the treatment of patients with tumours, both of thehaemopoietic and non-haemopoietic origin. The cytotoxic effect of drugs on the malignant cells manifests as theprocess of apoptosis. In the resistant malignant cells, apoptosis becomes prevented by several mechanisms. Themultidrug resistance (MDR) is one of the principal mechanisms when the cancer cells develop resistance to multiplechemically and functionally unrelated cytotoxic compounds. The decrease of the cytotoxic drug concentration at themolecular target site may come from activation of some efflux membrane systems participating in the transport ofcytotoxic drugs out of the cell (e.g. Pgp, MDR, and LRP). Another mechanism of resistance is the increased enzymaticdetoxification of the drug by glutathion-s-transferase system. Changes in the molecular target of the cytotoxic drugsuch as topoisomerase molecule can be also responsible for the resistance. At least two additional mechanisms ofresistance of tumour cells were identified. Resistance can come from either deregulation of proapoptotic mechanismsin tumour cells or by increased activity of reparation processes which control the damaged molecule of DNA. Severalmethods that detect the cause of resistance in distinct cell populations have been developed. The great effort is nowfocused on both the detection of mechanisms of the resistance and on the clinical procedures of overcoming theresistance to cytotoxic drugs.

Key words:
multidrug resistance, apoptosis, efflux systems, topoisomerase, cell cycle, DNA reparation, flow


Autoři: K. Kodydková;  J. Krejsek
Působiště autorů: Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 590-594
Kategorie: Články

Souhrn

Rezistence vuei cytostatikum je vážnou komplikací léeby nemocných s malignitami nejenom hematologickéhopuvodu. Výsledkem pusobení cytostatika na nádorové buoky je jejich smrt procesem apoptózy. V poípadi rezisten-tních nádorových bunik je apoptóze zabránino nikterým z oady možných zpusobu. Rezistenci rozdilujeme podletypu cytostatika, proti kterému je namíoena, a pokud se jedná o skupinu látek lišících se strukturni i mechanizmemúeinku, mluvíme o mnohoeetné rezistenci. Jednou z poíein rezistence bunik je snížená koncentrace cytostatik v místimolekulárního cíle. Na odeerpávání cytostatik z nitra bunik se podílí nikteré effluxní systémy jako Pgp, MRP a LRP.Další poíeinou rezistence vuei cytostatikum muže být jejich zvýšená enzymatická detoxikace napo. glutathion-S--transferázovým systémem. Rezistence zpusobená zminami v molekulárním cíli cytostatik zahrnuje zejména zminyv molekule topoizomeráz. Poíeinou rezistence vuei cytostatikum mohou být též zminy v procesech apoptózya regulace bunieného cyklu. V neposlední oadi mohou být v rezistentních nádorových buokách zintenzivninyreparaení mechanizmy kontrolující molekulární poškození DNA. V soueasné dobi existuje oada laboratorních metodk veasnému odhalení poíeiny rezistence k cytostatiku v dané buniené populaci a rostou též snahy o nalezení zpusobu,jak daný typ rezistence poekonat.

Klíčová slova:
mnohoeetná rezistence, apoptóza, effluxní systémy, topoizomeráza, buniený cyklus, reparace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×