ATYPICKÁ PORUCHA POÍJMU POTRAVY, DIAGNOSTICKÝA TERAPEUTICKÝ PROBLÉM?


Atypical Form of Food Intake Disorder, a Diagnostic and Therapeutic Problem?

Paper deals with problems of atypical forms of food intake disorder. Such disorders can be divided into threegroups. First group included sub-clinical forms of food intake disorders. Patients with signs of thinning are includedinto the second group; however, their active role in slimming cannot be identified. In the third group the accompanyingsyndromes prevail, e.g. the syndrome of depression and obsessive-compulsive syndrome. Problems in the diagnosticsand therapy of those atypical forms are discussed.

Key words:
atypical mental anorexia, atypical mental bulimia.


Autoři: J. Koutek;  J. Kocourková
Působiště autorů: Ditská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 587-589
Kategorie: Články

Souhrn

Autooi se zabývají problematikou atypické poruchy poíjmu potravy. Tyto poípady rozeleoují na toi skupiny. Prvnískupinu tvooí okruh subklinických forem poruch poíjmu potravy. U druhé skupiny je poítomno vyhubnutí, avšak nenízjištin aktivní podíl pacientky na hubnutí. U toetí skupiny poevažují doprovodné syndromy, jako je depresivnísyndrom a obsedantni kompulzivní syndrom. Autooi upozoroují na nesnáze v diagnostice a terapii tichto netypickýchforem.

Klíčová slova:
atypická mentální anorexie, atypická mentální bulimie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se