ATYPICKÁ PORUCHA POÍJMU POTRAVY, DIAGNOSTICKÝA TERAPEUTICKÝ PROBLÉM?


Atypical Form of Food Intake Disorder, a Diagnostic and Therapeutic Problem?

Paper deals with problems of atypical forms of food intake disorder. Such disorders can be divided into threegroups. First group included sub-clinical forms of food intake disorders. Patients with signs of thinning are includedinto the second group; however, their active role in slimming cannot be identified. In the third group the accompanyingsyndromes prevail, e.g. the syndrome of depression and obsessive-compulsive syndrome. Problems in the diagnosticsand therapy of those atypical forms are discussed.

Key words:
atypical mental anorexia, atypical mental bulimia.


Autoři: J. Koutek;  J. Kocourková
Působiště autorů: Ditská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 587-589
Kategorie: Články

Souhrn

Autooi se zabývají problematikou atypické poruchy poíjmu potravy. Tyto poípady rozeleoují na toi skupiny. Prvnískupinu tvooí okruh subklinických forem poruch poíjmu potravy. U druhé skupiny je poítomno vyhubnutí, avšak nenízjištin aktivní podíl pacientky na hubnutí. U toetí skupiny poevažují doprovodné syndromy, jako je depresivnísyndrom a obsedantni kompulzivní syndrom. Autooi upozoroují na nesnáze v diagnostice a terapii tichto netypickýchforem.

Klíčová slova:
atypická mentální anorexie, atypická mentální bulimie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se