AUTOPROTILÁTKY PROTI GAD65, IA2 A INZULINUU EESKÝCH DITÍ POI MANIFESTACI DIABETU 1. TYPU


Autoantibodies Against GAD65, IA-2 and Insulin in Czech Childrenat Type 1 Diabetes Mellitus Onset

Background.
Autoimmune insulitis leading to insulin dependent diabetes mellitus (IDDM, Type 1 Diabetes) isaccompanied by autoantibodies as its invaluable markers. The aim of the study was to determine the frequency ofautoantibodies against GAD65, IA2 and insulin in Czech diabetic children at the disease onset.Methods and Results. Sera of 105 newly diagnosed children with IDDM drawn within 24 hours after the firstinsulin dose were investigated for anti-GAD65, anti-IA2 and insulin autoantibodies (IAA) using RIA methods. Thecut-off normal levels were determined as the 99th percentile of 105 non-diabetic children. At given 99 % specificity,the sensitivity was 71 % for anti-GAD65, 73 % for anti-IA2, and 46 % for IAA. 29 % diabetic children were positivefor all three autoantibodies, 25 % had anti-GAD65 and anti-IA2 (IAA negative), 5,7 % anti-GAD65 and IAA(anti-IA2 negative), 7,6 % anti-IA2 and IAA (anti-GAD65 negative). As the only positive autoantibody, anti-GAD65was found in 12 %, anti-IA2 in 11 %, and IAA in 3,8 % children. In 5,7 % children, none of the investigatedautoantibodies was positive. Diabetic children diagnosed before the age of 5 years had significantly higher prevalenceof IAA than the older ones.Conclusions. We have determined normal levels in healthy children, and prevalence at childhood IDDM onset ofautoantibodies against three main molecular-defined autoantigens.

Key words:
IDDM, childhood, autoantibodies, prevalence, IAA, GAD65, IA2.


Autoři: O. Cinek
Působiště autorů: 2. ditská klinika 2. LF UK a FNM, Praha 1 Ústav klinické biochemie 2. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 598-602
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Autoimunní inzulitida vedoucí ke vzniku inzulin dependentního diabetes mellitus (IDDM, DM1. typu) je doprovázena poítomností autoprotilátek. Cílem studie bylo vyhodnocení eetnosti výskytu anti-GAD65,anti-IA2 a antiinzulinových protilátek (IAA) u dití s eerstvi diagnostikovaným IDDM.Metody a výsledky. Séra 105 eerstvi diagnostikovaných diabetických dití, odebraná poed podáním ei do 24 hodinpo podání prvé dávky inzulinu, byla vyšetoena na hladinu anti-GAD65, anti-IA2 a IAA protilátek RIA metodami.Normální hladiny protilátek byly stanoveny jako 99. percentil souboru 105 nediabetických dití. Poi dané specificiti99 % einila senzitivita stanovení anti-GAD65 71 %, anti-IA2 73 % a IAA 46 %. U 29 % diabetických dití byly poidiagnóze IDDM pozitivní všechny 3 vyšetoované autoprotilátky, u 25 % anti-GAD65 a anti-IA2 (bez IAA), u 5,7 %anti-GAD65 a IAA (bez anti-IA2), u 7,6 % anti-IA2 a IAA (bez anti-GAD65). Jako jediné pozitivní se poi diagnózevyskytovaly anti-GAD65 u 12 %, anti-IA2 u 11 % a IAA u 3,8 % dití. Žádná ze toí jmenovaných autoprotiláteknebyla zachycena u 5,7 % dití. IAA byly eastijší u pacientu diagnostikovaných ve viku 0-4 let ve srovnání se staršímiditmi.Záviry. Pro toi nejduležitijší autoprotilátky proti molekulárni definovaným ostruvkovým autoantigenum jsmeureili normální hodnoty v ditské populaci a prevalenci poi diagnóze IDDM v ditském viku.

Klíčová slova:
inzulin dependentní diabetes mellitus (IDDM), autoprotilátky, diti, IAA, GAD65, IA2.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se