ANTIOXIDAENÍ VLASTNOSTI KYSELINY ASKORBOVÉ


Antioxidative Properties of Ascorbic Acid

Vitamin C (ascorbic acid) is an important hydrophilic compound with antioxidative effect. In the introduction theauthors describe possible consequences of loss of vitamin C synthetic ability in an evolutionary ancestor ofAnthropoidea. Metabolism of this vitamin is described briefly along with possibilities of its supplementation anddetermination in biological fluids. Highest attention is payed to metabolic effects of vitamin C, respectively to changeswhich can be observed after its deprivation, or after the supplementation with this vitamin. Protective effect of vitaminC against lipoperoxidation, its role in modulation of immunity and tumorigenesis are described. Many effects ofvitamin C can be explained by its antioxidative activity. The authors show that under concrete conditions,administration of vitamin C canb e accompanied by a prooxidative effect. Since vitamin C works in cooperation withother antioxidants, its administration in diseases which are followed by oxidative stress is move effective when usedin combined preparations.

Key words:
vitamin C, ascorbic acid, antioxidants, lipoperoxidation.


Autoři: J. Racek;  V. Holeeek;  L. Trefil
Působiště autorů: Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky LF UK a FN, Plzeo
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 582-586
Kategorie: Články

Souhrn

Vitamin C (kyselina askorbová) je duležitá hydrofilní látka s antioxidaením úeinkem. Autooi v úvodu popisujímožné následky ztráty schopnosti tvooit vitamin C u poedchudce elovika. Strueni je popsán metabolizmus tohotovitaminu, možnosti jeho suplementace a stanovení v biologických tekutinách. Nejvitší pozornost je vinovánametabolickým úeinkum vitaminu C, resp. zminám pozorovaným poi jeho nedostatku na jedné strani a po suplemen-taci vitaminem C na strani druhé. Je popsán ochranný úeinek poed lipoperoxidací, v imuniti a karcinogenezi i v jinýchoblastech. Vitšina úeinku vitaminu C se dá vysvitlit jeho antioxidaením úeinkem. Autooi ukazují, že za ureitýchpodmínek muže být podávání vitaminu C doprovázeno naopak prooxidaením efektem. Protože vitamin C pracujev souhoe s ostatními antioxidanty, je i jeho podávání u nemocí doprovázených oxidaením stresem nejúeinnijšív rámci kombinovaných preparátu.

Klíčová slova:
vitamin C, kyselina askorbová, antioxidanty, lipoperoxidace.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se