NOVĚJŠÍ IMUNOSUPRESIVA A JEJICH SOUČASNÉPOSTAVENÍ V PRAXI


Newer Immunosuppressive Agents and Their Place in Current Practice

The last decade has witnessed an expansion of the arsenal of new immunosuppressive agents to include severalnovel drugs and antibodies. The main indication of all these immunosuppressive agents is organ transplantation. Interms of its action, tacrolimus resembles cyclosporin A and is employed as the mainstay immunosuppressant or forwhat is referred to as rescue therapy in refractory rejection. Mycophenolate mofetil is an anti-metabolite replacingazathioprine in immunosuppressive protocols. Sirolimus is an agent for prophylactic use, either as part of a cyclo-sporin-based regimen to enhance the effect of cyclosporin or as an alternative of non-nephrotoxic immunosuppressionto cyclosporin-based regimens; its indications are still being specified. Gusperimus could be used for anti-rejectiontherapy; however, it is not being used in this country as yet. Recently, two monoclonal antibodies against the IL-2receptor, chimeric basiliximab and humanized daclizumab, have been employed. Both agents are of non-depletiontype and are indicated for induction therapy in the early post-transplant period.

Key words:
renal transplantation, rejection, tacrolimus, mycophenolate mofetil, sirolimus, gusperimus, basilixi-


Autoři: I. Matl
Působiště autorů: Klinika nefrologie TC Institutu klinické a experimentální medicíny, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 460-463
Kategorie: Články

Souhrn

V posledním desetiletí se rozšířila nabídka nových imunosupresiv o některá nová farmaka i některé nové protilátky.Všechna tato imunosupresiva mají hlavní indikaci orgánové transplantace. Tacrolimus je ve svých účincích velmipodobný cyclosporinu A a je využíván jako základní imunosupresivum nebo k tzv. záchranné léčbě u refrakterníchrejekcí. Mykofenolát mofetil se řadí k antimetabolitům a v imunosupresivních schématech nahrazuje azathioprin.Sirolimus je lékem pro profylaktické užití. Buď jako součást režimu s cyklosporinem k potenciaci jeho účinku neboi jako alternativa non-nefrotoxické imunosuprese k režimům s cyklosporinem. Vymezení jeho indikací se teprveupřesňuje. Gusperimus by mohl být využit k antirejekční léčbě, u nás se však dosud neužívá. Nově se používají dvěmonoklonální protilátky proti receptoru pro IL-2: chimerická basiliximab a humanizovaná daclizumab. Obě proti-látky jsou non-depleční a jsou indikovány k indukční léčbě v časném potransplantačním údobí.

Klíčová slova:
transplantace ledvin, rejekce, tacrolimus, mykofenolát mofetil, sirolimus, gusperimus, basiliximab,

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se