INTERAKCE MUTACE M235T GENU PROANGIOTENZINOGEN A MUTACE Taq l 8000 V GENU PROENDOTELIN-1 PŘI VZNIKU ESENCIÁLNÍ HYPERTENZE


Interaction of Mutations M235T of the Gene for Angiotensinogen and Taq I8,000 in the Gene for Endothelin-1 at the Onset of Essential Hypertension

Background.
Identification of mutations contributing to the pathogenesis of essential hypertension performs tounderstand deeper consequences of developing pathophysiological changes, to value individual risk of hypertensionin the preclinical stages and, regarding the observed genotype, to choose optimum therapy. The aim of the study wasto prove the existence of difference in double genotype occurrence of polymorphic candidate genes betweennormotensive and hypertensive subjects.Methods and Results. A sample of Czech population (398 individuals), 192 normotensives (age of 45.87±3.0,BMI=25.44±3.31 kg.m-2) a 206 hypertensives (age of 48.71±8.42, BMI=27.18±4.16 kg.m-2) was genotyped atangiotensinogen (AGT, M235T polymorphism, exon 2) and endothelin-1 (EDN-1, Taq I 8000 polymorphism, intron4) genes by PCR methods. Experimental schedule was case-control. c2and Fisher-exact test were used for statisticalanalyses. M-allele of angiotensinogen gene was associated with essential hypertension (p=0.0111). Allele (-) aloneat endothelin-1 gene was associated with essential hypertension with marginal significance (p=0.0622). A significantloss of heterozygotes MT (M235 AGT) at homozygote (--) at endothelin-1 gene (p=0.0025) as well as a significantincrease of allele (-) of endothelin-1 gene at homozygote MM at angiotensinogen gene (p=0.0034) were found.Conclusions. Interaction of two polymorphic genetic variants of angiotensinogen and endothelin-1 genes wasfound. From the pathophysiological point of view, the fact may be explained as a stream to compensate the influenceof variability of other genes more causatively conditioning essential hypertension.

Key words:
24-h blood pressure monitoring, gene polymorphism, angiotensinogen (AGT), endothelin-1 (EDN-1),


Autoři: A. Vašků
Působiště autorů: Ústav patologické fyziologie LF MU, Brno 1 1. interní klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno 2 Výzkumný ústav zdraví dítěte, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 464-467
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Identifikace mutací v genech, které se potenciálně účastní v patogeneze esenciální hypertenze, seprovádí se záměrem pochopit hlubší souvislosti rozvíjejících se patofyziologických změn, posoudit individuálníriziko hypertenze v preklinických stadiích a s ohledem na zjištěný genotyp vybrat optimální terapii. Cílem této prácebylo ověřit existenci rozdílu ve výskytu dvojnásobného genotypu polymorfních kandidátních genů mezi normoten-zními a hypertenzními jedinci.Metody a výsledky. Vzorek české populace (398 osob), 192 normotoniků (věk 45,87±3,0, BMI=25,44±3,31 kg.m-2)a 206 hypertoniků (věk 48,71±8,42, BMI=27,18±4,16 kg.m-2) byl genotypizován na angiotenzinogenovém genu(AGT, polymorfizmus M235T, exon 2) a na genu pro endotelin-1 (EDN-1, Taq I polymorfizmus, intron 4) metodouPCR. Experimentální protokol byl typu „případy-kontroly”. Pro statistické analýzy byly použity metody c2a Fisher-exact test. Alela M genu pro angiotenzinogen byla asociována s esenciální hypertenzí (p=0,0111). Alela (-) genu proendotelin-1 (EDN-1) byla asociována s esenciální hypertenzí s hraniční signifikancí (p=0,0622). U homozygotů (--)genu EDN-1 je u hypertoniků významný úbytek heterozygotů M235T AGT. (p=0,0025), u homozygotů M235M jevysoce výrazný přírůstek alely (-) v genu pro EDN-1 (p=0,0034).Závěry. Prokázali jsme interakci dvou polymorfních genetických variant genů pro angiotenzinogen a endotelin-1u esenciální hypertenze. Patofyziologickým výkladem tohoto jevu je zřejmě snaha vyrovnávat vliv variability jinýchgenů, které kauzálně podmiňují vznik esenciální hypertenze.

Klíčová slova:
24hod. monitorování krevního tlaku, genetický polymorfizmus, angiotenzinogen (AGT),

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se