EREKTILNÍ DYSFUNKCE - SOUČASNÉ MOŽNOSTI LÉČBY


Erectile Dysfunction - Present Possibilities of Treatment

Paper brings the basic information in pathophysiology, diagnostics and differential diagnostics in causes of theerectile dysfunction and provides an overview of the contemporary therapeutic possibilities, including the newsubstance - sildenafil citrate (VIAGRA™). It is stressed that sufficient knowledge and responsibility in the indicationof therapy may highly support positive contribution of the erectile dysfunction and differentiate patients of thepotential risk. At present, adequate form of treatment of erectile and sexual dysfunction exists for almost everypatient. New remedies have broaden possibilities of treatment, however, they have not done the indication or therapyeasier.

Key words:
erectile dysfunction, male infertility, andrologic examination, VIAGRA (sildenafil citrate), nitrogen


Autoři: V. Kubíček;  J. Dvořáček
Působiště autorů: Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 387-390
Kategorie: Články

Souhrn

Článek přináší základy patofyziologie, diagnostiky a diferenciální diagnostiky příčin erektilní dysfunkce a přehledo aktuálních terapeutických možnostech, včetně nového preparátu - sildenafil citrátu (VIAGRA™). Zdůrazňuje, žedostatek vědomostí a odpovědnost v indikaci léčby může velmi podpořit pozitivní přínos erektilní dysfunkcea diferencovat pacienty potenciálně rizikové. V současnosti existuje adekvátní forma léčby erektilní a sexuálnídysfunkce téměř pro každého pacienta. Tyto možnosti rozšiřují nové léky, což však automaticky nemusí znamenatusnadnění indikace v diagnostice a terapii.

Klíčová slova:
erektilní dysfunkce, mužská infertilita, andrologické vyšetření, Viagra (sildenafil), oxid dusnatý

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×