VZTAH HLADIN SOLUBILNÍCH CYTOADHEZIVNÍCHMOLEKUL sVCAM-1 A sICAM-1 V SÉRU K VYBRANÝMPŮSOBKŮM CYTOKINOVÉ SÍTĚ U MNOHOČETNÉHOMYELOMU


Relation of Soluble Cytoadhesive Molecules sVCAM-1 and sICAM-1in Serum to Selected Parameters of the Cytokine Network at Multiple Myeloma

Background.
Contemporary, not very frequent studies have brought only few and often inconsistent findings aboutthe significance of cytoadhesive molecules (CAM) type „vascular cell adhesion molecule-1” (VCAM-1) and„intercellular cell adhesion molecule-1” (ICAM-1) at multiple myeloma (MM). The aim of the study was to interpretrelations among levels of soluble forms of VCAM-1 and ICAM-1 in serum of the peripheral blood (SPB) and inserum of the aspirated bone marrow (SABM) to concentrations of selected elements of the cytokine network (IL-2,sIL-2R, IL-6, sIL-6R, and TNF-a) during different phases of MM disease and to recognise whether there are somespecific relations of these factor in both tissue fluids.Methods and Results. Two groups of patients with MM were analysed: the group of 64 patients examined indifferent phases of MM disease and group of 39 patients examined when the disease was diagnosed (age medianwas 63 and 64 years, male to female relation was 1.6 and 1.3 to 1.0). CAM, cytokine and their soluble receptor levelswere estimated using ELISA method. Increased levels of sVCAM-1 in APB were found in 87.5 and 87 % of patients;in both groups sVCAM-1 medians almost twice exceeded the upper limits of normality (1180 and 1295 ng/ml).Levels in SABM were always higher (1347 and 1546 ng/ml) than that in SPB. Higher values of sICAM-1 in SPBhad 35 and 33 % of patients; sICAM-1 medians in SPB and in SABM did not exceed in either group the upper limitsof normality (691 ng/ml) and they did not differ significantly (519 vs 476 and 518 vs 500 ng/ml). Statistical analysis(Pearson’s correlation quotient, p

Key words:
multiple myeloma, soluble cytoadhesive molecules, sVCAM-1, sICAM-1, serum cytokines.


Autoři: V. Ščudla
Působiště autorů: III. interní klinika LF UP a FN, Olomouc 1 Klinika nukleární medicíny LF UP a FN, Olomouc 2 Hematologicko-transfúzní oddělení, Nemocnice Třinec
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 401-406
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Dosavadní, nepříliš početné studie přinesly jen sporé, nezřídka i rozporuplné poznatky o významucytoadhezivních molekul (CAM) typu „vascular cell adhesion molecule-1” (VCAM-1) a „intercellular cell adhesionmolecule-1” (ICAM-1) u mnohočetného myelomu (MM). Náplní studie bylo hodnocení vztahu hladin solubilníchforem sVCAM-1 a sICAM-1 v séru periferní krve (SPK) a v séru aspirátu kostní dřeně (SAKD) k hladinámvybraných působků cytokinové sítě (IL-2, sIL-2R, IL-6, sIL-6R a TNF-a) v různých fázích průběhu MM a posouzení,zdali v obou typech tkáňových tekutin neexistují vlastní, vzájemně odlišné vztahy.Metody a výsledky. Byly analyzovány dva soubory nemocných s MM, a to 64členný, vyšetřený v různých fázíchprůběhu MM, a 39členný, vyšetřený při stanovení diagnózy nemoci (věkový medián 63 a 64 let, poměr mužů a žen1,6 a 1,3:1,0). Hladiny CAM, cytokinů a jejich solubilních receptorů byly vyšetřeny metodou ELISA. Zvýšenéhodnoty sVCAM-1 v SPK mělo v jednotlivých souborech 87,5 a 87 % nemocných, mediány sVCAM-1 převyšovalyv obou souborech horní hranici normy (714 ng/ml) bezmála dvakrát (1180 a 1295 ng/ml). Hodnoty v séru aspirátukostní dřeně byly vždy poněkud vyšší (1347 a 1546 ng/ml) nežli v SPK. Zvýšené hodnoty sICAM-I v SPK mělo35 a 33 % nemocných, mediány sICAM-I v SPK a v SAKD nepřevyšovaly v obou souborech horní hranici normy(691 ng/ml) a podstatně se vzájemně nelišily (519 vs 476 a 518 vs 500 ng/ml). Statistická analýza (Pearsonůvkorelační koeficient, p

Klíčová slova:
mnohočetný myelom, solubilní cytoadhezivní molekuly, sVCAM-1, sICAM-1, cytokiny séra.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se