NEGATIVNÍ ASPEKTY ZÁPADNÍHO ŽIVOTNÍHO STYLUA MOŽNOSTI INTERVENCE U PACIENTŮ S FAMILIÁRNÍKOMBINOVANOU HYPERLIPIDÉMIÍ


Negative Aspects of the Western Lifestyle and Possible Interventionin Patients with Combined Familial Hyperlipidaemia

Background.
Evaluation of the effect of intervention on changes in the lifestyle of patients with combined familialhyperlipidaemia (CFH).Methods and Results. The group comprised 154 patients with CFH where changes in the lipid profile, diet, basicanthropometric data and smoking were recorded 3 - 6 months following intervention. In addition to little willingnessto have a check-up examination the authors recorded significant shortcomings in the lifestyle of these patients witha high cardiovascular risk: a large number of smokers (51 %), serious shortcomings in the composition of the diet(excessive intake of animal fats a proteins, inadequate intake of vegetable proteins, dietary fibre and vitamins, inparticular E and C), overweight and a high percentage of body fat.Conclusions. While the attention devote to pharmacotherapy with hypolipidaemic agents is justified we shouldnot forget systematic intervention as regards changes in lifestyle. This appeal is even more urgent in conjunctionwith the low motivation and willingness of patients to change their lifestyle. Special attention should be focused onsmokers (in addition to effect on lipids also greater cumulation of risk factors).

Key words:
combined familial hyperlipidaemia, smoking, diet, lifestyle.


Autoři: E. Králíková;  R. Češka 1;  J. Rameš 2;  J. †šobra 1
Působiště autorů: Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a III. interní klinika 1. LF UK a VFN 1 III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2 Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 239-244
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Posouzení vlivu intervence na změnu životního stylu pacientů s familiární kombinovanou hyperli-pidémií (FKH).Metody a výsledky. Soubor tvořilo 154 pacientů s FKH, u nichž byly sledovány změny v lipidovém profilu,skladbě diety, základních antropometrických parametrech a kuřáctví za 3 - 6 měsíců po intervenci. Kromě maléochoty ke kontrolnímu vyšetření jsme konstatovali významné chyby v životním stylu těchto pacientů s vysokýmrizikem kardiovaskulárních onemocnění, a sice vysoký počet kuřáků (51 %), závažné chyby ve skladbě diety(nadměrný příjem živočišných tuků a bílkovin a nedostatek rostlinných bílkovin, vlákniny a vitaminů, zejména Ea C), nadváhu a vysoké procento tělesného tuku.Závěry. Při oprávněné pozornosti, která je věnována farmakoterapii hypolipidemiky, bychom neměli zapomínatna důslednou intervenci ve smyslu změny životního stylu. Tento apel je ještě významnější v souvislosti s nízkoumotivací a ochotou pacientů životní styl změnit. Zvláštní pozornost by měla být zaměřena na kuřáky (kromě vlivuna lipidy i větší akumulace rizikových faktorů).

Klíčová slova:
familiární kombinovaná hyperlipoproteinémie, kouření, dieta, životní styl.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se