KOMPRESIVNĚ ISCHEMICKÉ NEUROPATIENA HORNÍCH KONČETINÁCH A PRÁCE


Compressive Ischaemic Neuropathies of the Upper Extremities and Occupation

The objective of the presented study was to motile that cumulative trauma disorders of the upper extremities inrecent years leads to a rising morbidity and applications for compensation for occupational diseases. This rise isprobably not associated with an increase of this disorder but a different awareness of workers and doctors as regardsthe possible adverse effect of forceful and frequently repeated movements of the upper extremities on their function,extended diagnostics and notification. It is important to master the diagnosis of these diseases and interpretation ofauxiliary examinations to prevent inadequate payment of damages to the affected subjects and on the other hand toprevent breakdown or in adequate function of the financial provisions in this area. A number of syndromes of thementioned conditions has very few objective symptoms and abnormal results of auxiliary examinations. The diagnosisof stenotic syndromes has as compared with other disorders great support in electrophysiological techniques, theirhigh sensitivity and specificity (1, 15). The authors discuss therefore their problems and suggest electrophysiologicalcriteria of medium grade affections in the carpal tunnel syndrome which is the condition for compensation foroccupational disease and which so far was defined only roughly in this country.

Key words:
neuropathy, entrapment neuropathies of the upper extremities, cumulative trauma clisorders occupa-tional diseases.


Autoři: Z. Kadaňka;  P. Brhel 1
Působiště autorů: Neurologická klinika LF MU a FN, Brno 1 Klinika pracovního lékařství LF MU a FN, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 230-234
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem práce je upozornit na to, že postižení horních končetin z přetížení vede v posledních letech k nárůstunemocnosti a žádosti o odškodnění pro nemoc z povolání. Tento nárůst nesouvisí pravděpodobně s vzestupemincidence této poruchy, ale se změnou povědomí pracovníků i lékařů o možnosti nepříznivého vlivu silových a častose opakujících pohybů horních končetin na jejich funkci, rozšířením diagnostiky a jejich hlášení. Je nutno zvládnoutdiagnostiku těchto nemocí a interpretaci nálezů pomocných vyšetření, aby nedocházelo k nedostatečnému odškod-nění postižených jedinců a na druhé straně ke zhroucení či nefunkčnosti finančního zabezpečení v této oblasti. Řadasyndromů uvedeného okruhu má velmi málo objektivních příznaků a abnormních nálezů pomocných vyšetření.Diagnostika úžinových syndromů má oproti jiným poruchám velkou oporu v elektrofyziologických technikách, jejichvysoké senzitivitě i specificitě (1, 15). Je proto pojednáno o jejich problematice a navržena elektrofyziologickákritéria středního stupně postižení u syndromu karpálního tunelu, který je podmínkou odškodnění nemoci z povolání,a která byla u nás dosud stanovena zatím jen rámcově.

Klíčová slova:
neuropatie, úžinové syndromy, nemoci z přetěžování končetin, nemoci z povolání.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se