SROVNÁNÍ REAKTIVAČNÍ ÚČINNOSTI NOVÉHOASYMETRICKÉHO BISPYRIDINIOVÉHO OXIMU BI-6S OXIMEM HI-6 A OBIDOXIMEM VŮČI SOMANEMINHIBOVANÉ ACETYLCHOLINESTERÁZE V BRÁNICIA RŮZNÝCH ČÁSTECH MOZKU POTKANA


A Comparison of the Reactivating Efficacy of New Asymmetric Bispyridinium Oxime BI-6with Oximes HI-6 and Obidoxime on Soman-Inhibited Acetylcholinesterase in the Diaphragm and Various Parts ofthe Rat Brain

Background.
Acute poisoning with the highly toxic organophosphorus agent, soman, is not treated satisfactorilyeven by the most modern antidotes.Methods and Results. In experiments on rats, the reactivating effect of a new asymmetric bispyridinium oxime BI-6was compared with widely used oximes HI-6 and obidoxime by investigating the changes of soman-inhibited acetylcho-linesterase activity in the diaphragm and various parts of the brain in rats up to three hours following soman challenge.Our findings confirm that the new oxime BI-6 is a more effective reactivator of soman-inhibited acetylcholines-terase than obidoxime but not as effective as the oxime HI-6 expecially in the peripheral compartment.Conclusions. The new oxime BI-6 is not as effective as HI-6 which seems to have definite advantages over otheroximes in the treatment of soman poisoning.

Key words:
soman, BI-6, HI-6, obidoxime, acetylcholinesterase, diaphragm, brain, rat.


Autoři: J. Kassa;  J. Bajgar
Působiště autorů: Vojenská lékařská akademie JEP, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 532-535
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Akutní intoxikace vysoce toxickou organofosforovou sloučeninou (somanem) není ani nejmoder-nějšími antidoty uspokojivě léčena.Metody a výsledky. V pokusech na potkanech byl srovnáván reaktivační efekt nového asymetrického bispyridi-niového oximu BI-6 s dosud používanými oximy (HI-6 a obidoxim) cestou sledování změn aktivity somaneminhibované acetylcholinesterázy v bránici a různých částech mozku potkana v prvních třech hodinách intoxikace.Ze srovnání vyplývá, že nový reaktivátor acetylcholinesterázy BI-6 sice převyšuje svou reaktivační účinnostíklasický obidoxim, ale nedosahuje efektu oximu HI-6, a to především na periferii.Závěry. Nový oxim BI-6 je sice přínosem v terapii akutní intoxikace somanem vůči obidoximu, ale ne vůči oximuHI-6, který se stále jeví nejslibnějším reaktivátorem acetylcholinesterázy pro terapii akutní intoxikace touto noxou.

Klíčová slova:
soman, BI-6, HI-6, obidoxim, acetylcholinesteráza, bránice, mozek, potkan.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se