PORPHYRIA CUTANEA TARDA PO PROTINÁDOROVÝCHLÉCÍCH


Porphyria Cutanea Tarda after Antineoplastic Drugs

Chronic hepatic porphyria is in some cases a paraneoplasia, in others part of the neoplastic disease. Sometimes itis, on the other hand manifested during antineoplastic treatment. Its development may be associated with this therapy.The presented case-history describes a female patient with breast cancer treated with antineoplastic agents, whodeveloped a sporadic form of late cutaneous porphyria with a classical clinical and laboratory picture.The authors contemplate on the possible porphyrinogenic effect of antineoplastic agents, in particular cyclophos-phamide and tamoxifen, which in the latter preparation was not described so far.

Key words:
porphyria, porphyria cutanea tarda, PCT, porphyrogenicity, antineoplastic agents, 5-fluorouracil,cyclophosphamide, tamoxifen.


Autoři: L. Malina ;  H. Michalíková ;  L. Hussarová 1
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika 3. LF UK, Praha 1 Onkologické odd. ÚVN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 536-538
Kategorie: Články

Souhrn

Chronická hepatální porfyrie je v některých případech paraneoplazií, jindy přímou součástí nádorového onemoc-nění, někdy se naopak manifestuje v průběhu antitumorózní léčby. Její vznik může pak s touto terapií souviset.Kasuistika popisuje případ nemocné s karcinomem mammy léčeným antineoplastiky, u níž se vyvinula sporadickáforma pozdní kožní porfyrie s klasickým klinickým a laboratorním obrazem.Autoři uvažují o možném porfyrinogenním vlivu antineoplastik, zejména cyklofosfamidu a tamoxifenu, kterýu posledně jmenovaného preparátu nebyl zatím popsán.

Klíčová slova:
porfyrie, porphyria cutanea tarda, PCT, porfyrinogenita, antineoplastika, 5-fluorouracil, cyklofos-famid, tamoxifen.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se