PORPHYRIA CUTANEA TARDA PO PROTINÁDOROVÝCHLÉCÍCH


Porphyria Cutanea Tarda after Antineoplastic Drugs

Chronic hepatic porphyria is in some cases a paraneoplasia, in others part of the neoplastic disease. Sometimes itis, on the other hand manifested during antineoplastic treatment. Its development may be associated with this therapy.The presented case-history describes a female patient with breast cancer treated with antineoplastic agents, whodeveloped a sporadic form of late cutaneous porphyria with a classical clinical and laboratory picture.The authors contemplate on the possible porphyrinogenic effect of antineoplastic agents, in particular cyclophos-phamide and tamoxifen, which in the latter preparation was not described so far.

Key words:
porphyria, porphyria cutanea tarda, PCT, porphyrogenicity, antineoplastic agents, 5-fluorouracil,cyclophosphamide, tamoxifen.


Autoři: L. Malina;  H. Michalíková;  L. Hussarová 1
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika 3. LF UK, Praha 1 Onkologické odd. ÚVN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 536-538
Kategorie: Články

Souhrn

Chronická hepatální porfyrie je v některých případech paraneoplazií, jindy přímou součástí nádorového onemoc-nění, někdy se naopak manifestuje v průběhu antitumorózní léčby. Její vznik může pak s touto terapií souviset.Kasuistika popisuje případ nemocné s karcinomem mammy léčeným antineoplastiky, u níž se vyvinula sporadickáforma pozdní kožní porfyrie s klasickým klinickým a laboratorním obrazem.Autoři uvažují o možném porfyrinogenním vlivu antineoplastik, zejména cyklofosfamidu a tamoxifenu, kterýu posledně jmenovaného preparátu nebyl zatím popsán.

Klíčová slova:
porfyrie, porphyria cutanea tarda, PCT, porfyrinogenita, antineoplastika, 5-fluorouracil, cyklofos-famid, tamoxifen.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se