MIKROMYCETY, MYKOTOXINY A ZDRAVÍ ČLOVĚKA


Microscopic Fungi, Mycotoxins and Human Health

Mycotoxins are toxic metabolites produced by certain toxigenic microscopic fungi (moulds) in and on foods.Consequently mycotoxin-containing foods have been found all over the world: Africa, Asia, North and SouthAmerica, Australia and Europe. The extent of the problem is greater in some parts of the world than in others becausetheir climatic conditions are more favourable for mould growth and thus synthesis of mycotoxins. These toxins havebeen associated with various diseases - mycotoxicoses in humans throughout the world (ergotism, alimentary toxicaleukia, aflatoxicosis, balkan nephropathy, yellow rice disease, oesophageal cancer etc.). Mycotoxins can enter thefood chain by one of two major routes: direct contamination resulting from the use of a food components contaminatedwith mycotoxins and indirect contamination resulting from the growth of toxigenic fungi of the food. Investigationsof mycotoxins in foodstuffs, in human urine and human milk were incorporated into the system of EnvironmentalHealth Monitoring in the Czech Republic. The risk of acute toxic effects of mycotoxins was usually considered tobe minimal in the Czech Republic. The risk of later toxic effects (particularly carcinogenic risk) after very low singleor repeated mycotoxin concentrations in foodstuffs is very important.

Key words:
toxigenic fungi, mycotoxins, mycotoxicoses, human exposure, risk assessment.


Autoři: V. Ostrý
Působiště autorů: NRC pro mikroskopické houby a jejich toxiny v potravinových řetězcíchCentrum hygieny potravinových řetězců v Brně, Státní zdravotní ústav Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 515-521
Kategorie: Články

Souhrn

Mykotoxiny jsou toxické metabolity, které jsou produkované toxinogenními mikromycety (plísněmi) v potravi-nách. Mykotoxiny v potravinách byly stanoveny v řadě zemí Afriky, Asie, Severní a Jižní Ameriky, Austrálii a takév Evropě. Problematika výskytu mykotoxinů v potravinách je významnější v zemích světa, kde jsou vhodnějšíklimatické podmínky pro růst toxinogenních mikromycetů a produkci mykotoxinů. Mykotoxiny jsou jako etiologičtíčinitelé spojovány s celou řadou akutních a chronických onemocnění - mykotoxikóz u lidí (s ergotismem, alimentárnítoxickou aleukií, aflatoxikózou, balkánskou endemickou nefropatií, onemocnění ze žluté rýže, karcinomem jícnuatd.). Mykotoxiny mohou kontaminovat potravinový řetězec dvěma způsoby: primární kontaminace vychází z použitímykotoxiny kontaminovaných surovin k výrobě potravin a sekundární kontaminace vychází z růstu toxinogenníchmikromycetů na potravině a z následné produkce mykotoxinů. Sledování mykotoxinů v potravinách, v lidské moči,v krevním séru a mateřském mléce je v České republice zařazeno do systému Monitoringu zdravotního stavuobyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Riziko akutního toxického účinku mykotoxinů je v ČR obvyklepovažováno za minimální. Za významné se považuje riziko pozdních toxických účinků (zejména karcinogenní riziko)po příjmu velmi nízkých jednorázových nebo opakovaných koncentrací mykotoxinů v potravinách.

Klíčová slova:
toxinogenní mikromycety, mykotoxiny, mykotoxikózy, expozice člověka, hodnocení rizika.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se