DEMINERALIZACE KOSTÍ U M. CROHN, JEJÍDIAGNOSTIKA, LÉČBA A PREVENCE


Demineralization of Bone in Crohn’s Disease, its Diagnosis, Treatment and Prevention

In 20 - 60% of patients with Crohn’s disease bone demineralization is found, usually osteoporosis, but alsoosteoporosis with malatic features. The cause is the reduced calcium intake (loss of appetite, lactose intolerance andmalabsorption), reduced vitamin D intake and corticoid therapy. Nowadays the diagnosis is facilitated by the use ofdensitometers (ultrasonic and DEXA) and markers of osteoresorption and new bone formation. In treatment inaddition to calcium and vitamin D used for a long time, fluorides are administered (only as monofluorophosphate),nasal thyrocalcitonin and bisphosphonates of the third series (alendronate). In postmenopausal women also hormonaltreatment can be used unless contraindicated. However, burdening of the bones with regular exercise is a necessity.For prevention adequate calcium and vitamin D intake is important, non-smoking, and exercise.

Key words:
M. Crohn, osteoporosis, densitometry, calcium, vitamin D, calcitonin, bisphosphonates.


Autoři: J. Kocián;  J. Kociánová
Působiště autorů: I. interní klinika IPVZ-FTN, Praha, Gastroenterologické pracoviště, Praha 6
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 522-524
Kategorie: Články

Souhrn

U 20 - 60 % nemocných s m. Crohn se nalezne kostní demineralizace, převážně jde o osteoporózu, ale i o osteo-porózu s malatickými rysy. Příčina je ve sníženém přívodu Ca (nechutenství, laktózová intolerance a malabsorpce),sníženém přívodu vitaminu D a terapii kortikoidy. Diagnostika je nyní usnadněna použitím denzitometrů (ultrazvu-kových a DEXA) i markerů osteoresorpce a kostní novotvorby. V léčbě se mimo dlouho již užívané Ca a vitamin Dpoužívají fluoridy (jen ve formě monofluorofosfátu), nazální tyreokalcitonin a bisfosfonáty 3. řady (alendronát);u postmenopauzálních žen lze použít i hormonální léčbu, pokud není kontraindikována, samozřejmostí však musíbýt pravidelné zatěžování kostí cvičením. V prevenci platí dostatečná dávka Ca a vitaminu D, zákaz kouřenía cvičení.

Klíčová slova:
m. Crohn, osteoporóza, denzitometrie, kalcium, vitamin D, kalcitonin, bisfosfonáty.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se