EKONOMICKÉ ASPEKTY OSTEOPORÓZY


The Economics Aspects of Osteoporosis in the Czech Republic

Background.
The objective of this study was to evaluate expenditures and efficacy of osteoporosis treatment in the Czech Republic (CZ) (1,38 million women and 0,99 million men > 55 years of age). Methods and Results. Demographic data, incidence of hip fractures and prevalence of osteoporosis and osteopenia in Czech women and men, cost burden to healthcare agencies due to hip fractures and costs of diagnostic procedures, preventive measures and therapies of osteoporosis were obtained from published data and from database of the main health insurance agency (VZP) and the State Institute for Drug Control. The direct costs for treatment of hip fractures in the CZ in 1997 averaged Kc (Czech Crown) 2,5 billion, diagnosis of osteoporosis, Kc 150 million, prevention of osteoporosis using hormone replacement therapy, Kc 66 million, and treatments of osteoporosis which has been applied to less than 5% of osteoporosis patients, 482 million. However, despite the continuously increasing expenditures for treatments of osteoporosis, the incidence of hip fractures doubled in the last 10 years. This is mainly due to increased life expectancy in Czech women and men. Conclusions. The results of this first economic evaluation of diagnosis, treatment and consequences of osteoporosis in the CZ indicate a need for conceptual decisions in both treatment and prevention of osteoporosis.

Key words:
osteoporosis, osteopenia, prevention, fractures, pharmacoeconomy.


Autoři: J. Štěpán;  M. Šmíd 1;  M. Prokeš 2;  V. Palička 3;  L. Honzáková 4;  S. Havelka 5;  J. Blahoš 6;  M. Bayer 7
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha, 1 Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha, 2 Ministerstvo zdravotnictví ČR, 3 Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN, Hradec Králové, 4 Všeobecná zdravotní pojišťovna, Praha, 5 Revmatologický ústav, Praha, 6 Ú
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1998; : 707-715
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Rizika osteoporózy jsou dnes známa i laické veřejnostia roste zájem i o společenské a ekonomické dopady onemocnění. Cílem studie bylo získatpodklady pro zhodnocení nákladů a efektivity léčby osteoporózy v České republice.Metody a výsledky. Údaje o věkovém složení obyvatelstva,incidenci zlomenin v České republice (ČR), nákla- dech na léčení zlomenin proximálníhofemuru a o nákladech na diagnostiku, prevenci a léčbu osteoporózy byly získány zpublikovaných údajů a z databáze Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) a Státníhoústavu pro kontrolu léčiv ČR a VZP. V České republice byly v r. 1997 přímé materiálovénáklady na léčení zlomenin kolem 2,5 miliardy Kč, při uplatnění cenových relacíEvropské unie by však byly nejméně pětinásobné. Ve stejném období stáladiagnostika osteoporózy kolem 150 milionů Kč, asi 66 milionů bylo vydáno na prevenciosteoporózy pomocí hormonální substituční léčby a 482 milionů Kč na léčbuosteoporózy. Stoupající náklady se však zatím nepromítly ve snížení incidencezlomenin, která naopak trvale stoupá. Hlavní příčinou je prodlužující se střednídoba života u žen i mužů.Závěr. Racionální řešení zdravotní a sociální problematikyosteoporózy musí vyhovovat zdravotním a etickým požadavkům, ale také ekonomickýmmožnostem. Jsou proto nutná koncepční rozhodnutí o léčbě již rozvinuté osteoporózya o prevenci osteoporózy, resp. o koncepci péče o zdraví a kvalitu života žen vnereprodukčním období života.

Klíčová slova:
osteoporóza, osteopenie, prevence, zlomeniny, farmakoekonomika.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se