PROBLEMATIKA SUBSTITUČNÍ LÉČBY ZÁVISLOSTI NA OPIÁTECH A KLINICKÝ VÝZNAM METADONU


Problems of Substitution Treatment in Opiate Dependence and Clinical Importance of Methadone

The author presents a review of experience with substitution treatment in opiate dependence. Methadone treatment is most frequently used. An individual daily dose and long-term substitution are desirable for stabilization and motivation of patients included in the methadone programme. Interaction of methadone with some drugs affects the methadone metabolism and calls for a change of the methadone dose and must not be omitted. In addition to methadone there are also other types of pharmacotherapy of opiate dependence (acetylmethadol, buprenorphine). In the Czech Republic in 1997 in the General Faculty Hospital Prague the methadone programme was started. The importance of methadone substitution treatment is beyond doubt and involves improvement of the psychosocial and health status of addicts, gives an opportunity of resocialization and reintegration into society.

Key words:
drug addiction, treatment of opiate dependence, substitution treatment, drug interactions of methadone, methadone programme in the Czech Republic.


Autoři: H. Wilczek
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1998; : 725-728
Kategorie: Články

Souhrn

Je podán přehled o zkušenostech se substituční léčbou závislosti na opiátech. Léčba metadonem je nejčastější léčbou. Individuální denní dávka a dlouhodobá substituce jsou pro stabilizaci a motivaci pacientů v metadonovém programu žádoucí. Interakce metadonu s některými léky ovlivňuje metabolismus metadonu a vyžaduje změnu dávky metadonu a nesmí být opomíjena. Kromě metadonu existující i jiné farmakoterapie závislosti na opiátech (acetylmetadol, buprenorfin). V České republice byl v r. 1997 zahájen ve VFN Praha metadonový program. Význam metadonové substituční léčby je nepochybný a spočívá v zlepšování psychosociálního a zdravotního stavu toxikomanů a dává možnost k resocializaci a reintegraci do společnosti.

Klíčová slova:
toxikomanie, léčba závislosti na opiátech, metadon, substituční léčba, lékové interakce metadonu, metadonový program v České republice.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se