VZTAH TLOUŠŤKY INTIMY A MEDIE SPOLEČNÉ KAROTIDY, ATEROSKLEROTICKÝCH PLÁTŮ NA KAROTIDÁCH A MANIFESTNÍ ATEROSKLERÓZY TEPEN DOLNÍCH KONČETIN KE KORONÁRNÍ ATEROSKLERÓZE


Relationship of the Intima-Media Thickness of the Common Carotid Artery, Atherosclerotic Plaques on the Carotid Beds and Manifest Peripheral Vascular Disease to Coronary Artery Disease

Background.
Concomitant occurence of carotid atherosclerosis, coronary artery disease (CAD) and peripheral vascular disease (PVD) has been described in a number of studies. The objective of the present trial was to assess the degree of correlation between atherosclerosis of the carotid beds as well as PVD and the extent of CAD. Methods and Results. Carotid morphologies of 170 patients in total (121 men, 49 women), ranging between 23 and 81 years in age were assessed ultrasonographically. Their carotid beds searched for plaques, stenoses and occlusions. In all patients intima-media thickness (IMT) of the common carotid artery (CCA) were measured ultrasonographically. In addition, case histories of PVD were taken. CAD was proved angiographically in 138 patients. Plaques in carotid beds were found in 98 patients, carotid artery stenoses >75 % were found in 4 patients whereas complete carotid occlusion was not detected in any patient. Clinically manifested PVD was found in 20 patients. A significant difference in IMT of the CCA was assessed by t-test between patients having and not having CAD (0.67 ± 0.16 mm vs. 0.87 ± 0.24 mm; P < 0.0001). The correlation between the IMT of the CCA and extent of CAD was weak (r = 0.30, p < 0.01). A positive correlation between carotid plaque occurrence and the number of CAD-affected arteries was statistically assessed (Trend test: P = 0.0001). The sensitivity of incidence of plaques on the carotid beds for prediction of CAD was 64%, the specificity 72%, the positive predictive value 91% and the negative predictive value 32%. The sensitivity of clinically manifested PVD for prediction of CAD was 15%, the specificity 100%, the positive predictive value 100% and the negative predictive value 21%. Conclusions. The authors confirmed a statistically significant but weak correlation between IMT of the CCA and severity of CAD. They found a positive trend between the occurrence of carotid plaques and the number of CAD-affected arteries. The presence of carotid plaques and clinically manifested PVD were confirmed as a reliable positive predictive factors for CAD.

Key words:
atherosclerosis of the carotid beds, coronary artery disease, peripheral vascular disease, ultrasound.


Autoři: R. Holaj;  J. Spáčil;  J. Petrášek;  J. Malík;  M. Aschermann 1;  T. Haas 1
Působiště autorů: III. interní klinika a 1 II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1998; : 716-720
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Současný výskyt koronární aterosklerózy (KAS) a aterosklerózy periferních tepen byl popsán v řadě studií. Cílem studie bylo stanovit míru závislosti přítomnosti aterosklerózy karotid a tepen dolních končetin na pokročilosti KAS. Metody a výsledky. Sonograficky byly vyšetřeny karotidy celkem 170 nemocným ve věku 23 až 81 let přicháze- jícím k srdeční katetrizaci. Mužů bylo 121 a žen 49. Na karotickém řečišti byly vyhledávány ateromové pláty, stenózy a uzávěry. Všem nemocným byla sonograficky měřena tloušťka intimy a medie (TIM) společné karotidy. Kromě toho byla zjišťována klinicky manifestní ischemická choroba tepen dolních končetin (ICHDK). Angiograficky prokázanou KAS mělo 138 nemocných. Ateromový plát na společné karotidě mělo 98 nemocných, stenózu karotidy > 75 % měli 4 nemocní a úplný uzávěr karotidy neměl žádný nemocný. 20 nemocných mělo ICHDK s klaudikacemi. Pomocí t-testu byl potvrzen signifikantní rozdíl v TIM společné karotidy mezi nemocnými bez KAS a nemocnými s KAS (0,67 ± 0,16 mm vs 0,87 ± 0,24 mm; p < 0,0001). Korelace mezi TIM společné karotidy a závažností KAS byla však slabá (r = 0,30; p < 0,01). Statisticky velmi významný byl naopak pozitivní trend mezi přítomností ateromových plátů na karotidách a počtem tepen postižených KAS (Trend test; p = 0,0001). Senzitivita výskytu plátů na karotidách pro predikci KAS byla 64 %, specificita 72 %, pozitivní prediktivní hodnota 91 % a negativní prediktivní hodnota 32 %. Senzitivita manifestní ICHDK pro predikci KAS byla 15 %, specificita 100 %, pozitivní prediktivní hodnota 100 % a negativní prediktivní hodnota 21 %. Závěr. Autoři potvrdili statisticky významnou, ale slabou korelaci mezi TIM společné karotidy a závažností KAS. Zjistili pozitivní trend mezi výskytem aterosklerotických plátů na karotidách a počtem tepen postižených KAS. Potvrdili přítomnost plátů na karotidách a manifestní ICHDK jako spolehlivé pozitivní prediktory koronární aterosklerózy.

Klíčová slova:
ateroskleróza karotického řečiště, ateroskleróza koronárních tepen, ateroskleróza tepen dolních končetin, sonografie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři:

Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se