Anestezie v onkochirurgii


Autoři: V. Černý
Působiště autorů: Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví ;  Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové ;  Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada ;  Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 27, 2016, č. 2, s. 121-122
Kategorie: Postgraduální vzdělávání - Atestační otázky oboru anesteziologie a intenzivní medicína

Editor rubriky: Vladimír Černý

1. Vymezení otázky a struktura problému

2. Důležité body

3. Klíčová slova pro vyhledávání, užitečné odkazy a zdroje

1. Vymezení otázky a základní struktura problému

 • Onkochirurgie zahrnuje prakticky všechny obory/odbornosti.
 • Operační výkony pro nádorové onemocnění zahrnují:
  • plánované výkony
  • radikální
  • paliativní
  • akutní výkony pro stavy, jež jsou komplikací či projevem progrese primárního nádoru.
 • Základní biologická odpověď organismu na operační trauma je imunosuprese
 • Operační výkon a anestezie vedou k alteraci imunitního systému, která je spojena se zvýšením rizika:
  • rozvoje infekce v pooperačním období
  • vzniku orgánové dysfunkce/orgánového selhání pooperačně
  • rozvoje metastáz.
 • Anesteziologické techniky a související intervence mají potenciál ovlivnění průběhu nádorové choroby:
  • celková anestezie vs. regionální techniky
  • volba farmak v perioperačním období
  • podávání transfuzních přípravků a krevních derivátů.
 • Zásady anesteziologické péče jsou identické jako u ostatních výkonů.

2. Důležité body

 • Optimalizace pacientů před výkonem – časový faktor vs. doba nutná k optimalizaci stavu pacientů (např. nutriční podpora apod.).
 • Volba anesteziologické techniky – epidurální anestezie/analgezie je spojena s delší dobou přežití u pacientů, kteří podstoupili radikální chirurgický výkon.
 • Volba farmak/anestetik (poznámka: většina závěrů vychází ze studií „in vitro“):
  • inhalační anestetika indukují imunosupresi
  • ketamin, thiopental mají imunosupresivní efekt
  • propofol se zdá mít neutrální efekt, resp. ve srovnání s inhalačními anestetiky má nižší imunosupresivní efekt
  • opioidy mohou podporovat růst metastáz (proangiogenní efekt) a návrat nádorové choroby
  • morfin indukuje imunosupresi
  • morfin v léčbě chronické bolesti zřejmě podporuje progresi nádorové choroby
  • hydromorfin, oxykodon, buprenorfin mají jen malý imunosupresivní efekt
  • lokální anestetika (LA) mohou ovlivňovat růst nádorových buněk (např. lidokain má tumor supresivní efekt, tetrakain redukuje progresi metastáz).

Přes řadu studií nelze v současnosti spolehlivě označit žádnou techniku či anestetikum za univerzálně nevhodné, nejvíce dat však podporuje tři základní koncepty/přístupy:

 1. minimalizovat použití opioidů
 2. preferovat epidurální anestezii/analgezii
 3. minimalizovat podání transfuzních přípravků (existuje jasný vztah mezi podáním transfuze peroperačně a horším dlouhodobým klinickým výsledkem ve smyslu častějšího návratu nádorové choroby).
 • Význam pooperační analgezie.
 • Význam konceptu ERAS.
 • Etické aspekty indikace k rozsáhlým chirurgickým výkonum u terminálních stavů, kde je z pohledu anesteziologa zjevný nepoměr mezi přínosem a rizikem.

3. Klíčová slova pro vyhledávání, užitečné odkazy a volné zdroje

 • PubMed: anesthesia – cancer surgery – cancer recurrence.
 • Vybrané články k jednotlivým farmakům jsou k dispozici na vyžádání u autora příspěvku.

Adresa pro korespondenci:

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

e-mail: cernyvla1960@gmail.com


Nová služba redakce časopisu lékařům v předatestační přípravě

Lékaři bez atestace mohou zasílat své dotazy k atestačním otázkám přímo na adresu cernyvla1960@gmail.com, vaše dotazy budou zodpovězeny obvykle do 72 hodin, jen výjimečně déle.Na stejnou adresu rovněž zasílejte návrhy témat, o jejichž zpracování máte přednostně zájem.


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 2

2016 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×