ZPRÁVY ČSIM


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 21, 2010, č. 5, s. 302-303
Kategorie: Zprávy ČSIM

Nový zástupce ČR v Council of ESICM 

Vážení členové ČSIM,

za Českou republiku byl do Council of European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) zvolen prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. (Interní klinika, FN Plzeň).

Velmi gratulujeme.

Za výbor ČSIM Vladimír Černý

Pravidla pro výběr nejlepší publikace a monografie za daný rok Českou společností intenzivní medicíny (ČSIM)

K 31. březnu budou posílány vědeckému sekretáři ČSIM návrhy na výběr nejlepší publikace a monografie, které vyšly v předchozím roce in extenso tiskem nebo v elektronické podobě.

 • Publikace (původní či přehledová) v zahraničním impaktovaném časopise – pdf formát.
 • Publikace v tuzemském recenzovaném časopise – původní práce – pdf formát.
 • Monografie: název, autor (autorský kolektiv), ISBN, nakladatelství.

Nominaci odesílá první autor nebo člen autorského kolektivu. Vědecký sekretář shromáždí všechny návrhy na nejlepší publikaci a monografii a poté předloží komisi, kterou budou tvořit 3 zvolení členové výboru ČSIM.

Výsledný návrh bude projednán a eventuálně schválen na nejbližší schůzi výboru ČSIM. Vybrané nejlepší publikace a monografie budou oficiálně vyhlášeny na ČSIM kongresu v daném roce (květen–červen).

Výše odměny po dohodě výboru ČSIM 30 000 Kč za práci v impaktovaném časopise + monografie, 20 000 Kč za tuzemskou publikaci.

Základní informace o nominaci, způsobu výběru a oznámení výherců budou dostupné na webových stránkách ČSIM, ČSARIM, eventuálně dalších odborných společností.

Poznámka: Nominace pro výběr nebudou nijak omezovány, pouze v případě nominace publikace v tuzemském časopise se musí jednat o originální práci.

Ivan Novák

Zápis ze schůze výboru ČSIM

Brno 12. 5. 2010

Přítomni: Matějovič, Novák, Kula, Satinský, Cvachovec, Pařízková, Dostál, Herold, Mixa, Šerclová, Fedora, Šrámek, Maňák, Ševčík, Vobruba, Králová (Guarant)

Omluveni: Černý  

 1. Kongres ČSIM – Šrámek informoval o aktuálním stavu: přihlášeno více než 350 lékařů a 240 sester, technické zázemí rovněž připraveno. V průběhu kongresu budou vyhodnoceny nejlepší sesterská práce, nejlepší poster a nejlepší volné sdělení. Pro každou kategorii odměna 10 000 Kč; výbor ČSIM souhlasí.
 2. Čestne členství ČSIM – prof. Radermacher, schváleno členy výboru a diplom bude předán před prezentací prof. Radermachera, což také tak bylo učiněno.
 3. Kongres ČSIM 2011 Praha – odsouhlasen termín a místo. Rovněž odsouhlasen prezident kongresu – Černý, vědecký sekretář – Dostál.
 4. EDIC v ČR – výbor souhlasí s předloženými pravidly (dokument EDIC „oral exam“ v ČR), včetně rotace pracovišť (Brno, Hradec Králové, Plzeň).
 5. Informace o Vzdělávacím programu oboru IM – Ševčík: VP dokončen, blíže viz Věstník MZ ČR.
 6. Volba prezidenta ESICM – upřednostněno individuální rozhodnutí českých členů ESICM.
 7. Překlad syllabu COBATRICE – nabídka ESICM, koordinuje Černý, financováno přes program Leonardo (EU) částkou 3 000 EUR, tj. cca 100 EUR/stránka, osloveni Novák, Matějovič, Šrámek – souhlasí, termín říjen 2010 (I), návrh na záštitu ČSIM české verze – výbor ČSIM souhlasí s volbou členů výboru, kteří budou za překlad zodpovědni.
 8. Webové stránky ČSIM – Kula zajistí nápravu, termín do 15. 6.
 9. Hospodaření ČSIM za rok 2009 – informaci o pozitivní bilanci podal Maňák i Králová (Guarant) – dostatek finančních prostředků pro vítězné práce.
 10. Dohoda mezi ČSARIM a ČSIM při vydávání časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína – neshledány žádné rozpory. Výzva Herolda k podpoře inzerce.
 11. Nabídka ČLS a ČLK na spolupráci při tvorbě standardů – výbor souhlasí, pravidla bude nutné individuálně formulovat.
 12. Návrh ČLK na novelizaci vyhlášky o specializačním vzdělávání lékařů – návrh ČLK vzal výbor na vědomí.
 13. Formování nové České rada pro resuscitaci – ČSIM bude zastupovat Dostál, výbor souhlasí.
 14. PR aktivity ČSIM – Králová (Guarant) info Sphere card, trika s logem ČSIM
 15. Czech Clinical Trials Network (CCTN) – informace o stávajícím stavu (Matějovič), členové výboru osloveni k účasti na prvním zasedání Rady CCTN.
 16. Příprava pravidel pro cenu ČSIM za nejlepší publikace uplynulého roku a nejlepší monografie – návrh připraví Novák a následně pošle členům výboru k oponentuře. Poté bude definitivní verze instalována na web ČSIM.
 17. Dostál zástupcem ČSIM v roli „dárcovského konzultanta“ při projektu MZ ČR.
 18. Přijat návrh na kandidaturu Plzně pro kongres ČSIM 2012.
 19. Termín příštího jednání výboru: návrh 8. 9. 2010 Zlín – bude upřesněno kdy a kde.

Zapsal Ivan Novák.

V. česko-slovenský kongres intenzivní medicíny 

Datum konání: 11.–13. května 2011Místo konání: Clarion Congress Hotel, Praha   


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 5

2010 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se