Zápis z výborové schůze ČSIM


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 20, 2009, č. 5, s. 297-298
Kategorie: Zprávy ČSIM

Přítomni: Černý, Herold, Dostál, Pařízková, Novák I., Maňák, Matějovič, Šrámek, Fedora, Cvachovec, Drábková.

 • 1. Složení výboru ČSIM na období 2009–2012 (v závorce počty hlasů): Novák (134), Černý (132), Ševčík (123), Cvachovec (108), Dostál (108), Matějovič (107), Šrámek (104), Drábková (95), Fedora (90), Herold (90), Nalos (90), Maňák (86), Kula (82), Pařízková (76), Mixa (71).

Poznámka – Novák (pediatr) a Pafko nepřijali účast ve výboru, další v pořadí podle počtu hlasů byl Mixa. Složení revizní komise – Šturma, Pachl, Satinský.

 • 2. Volba funkcionářů výboru ČSIM na období 2009–2012, výsledky hlasování v tajné volbě:

• předseda: Černý

• místopředseda: Matějovič

• vědecký sekretář: Novák

• pokladník: Maňák

 • 3. Diskuse nad zajištěním účasti na jednání výboru zástupců těch společností, které nemají zastoupení ve výboru. Převažující názor členů výboru je návrh změny stanov ČSIM tak, aby ve výboru bylo zajištěno vždy zastoupení minimálně jednoho představitele následujících oborů: anesteziologie a intenzivní medicíny, vnitřní lékařství, chirurgie a pediatrie. Počet členů výboru bude vždy 15 + jeden zástupce oboru, jehož představitel se do výboru ČSIM řádnými volbami nedostane. V případě absence představitele jednoho z výše uvedených oborů bude tento kooptován na návrh předsedy výboru dané společnosti včetně hlasovacího práva. Návrh zástupce za daný obor bude na žádost výboru ČSIM předkládat předseda výboru dané společnosti, navržený kandidát musí být členem ČSIM. Ke změnám stanov organizační složky ČLS JEP má oprávnění pouze shromáždění členů (paragraf 6, Stanovy ČLS JEP), proto do doby schválení návrhu shromážděním členů ČSIM (v průběhu IV. kongresu ČSIM v Brně 2010) bude kooptován představitel chirurgické a pediatrické společnosti s hlasem poradním. Černý osloví předsedy České chirurgické společnosti a České pediatrické společnosti se žádostí o návrh jejich zástupce na jednání výboru ČSIM, termín 31. 8. 2009.
 • 4. Programové prohlášení nového výboru – členové výboru zašlou nejpozději do 31. 8. 2009 své návrhy prioritních oblastí činnosti ČSIM na období 2009–2012, návrh textu prohlášení připraví Černý, termín 31. 9. 2009.
 • 5. Volba servisní organizace ČSIM pro období 2009–2012. Shoda na vypsání výběrového řízení, zvolená firma by měla mít právo na organizační zajištění ČSIM po dobu poskytování servisu. Podklady pro výběrové řízení připraví Šrámek, do 31. 8. 2009 Maňák zjistí vyúčtování o. s. ČSIM 2007–2009 a informuje výbor na příští schůzi.
 • 6. Zpráva o III. kongresu ČSIM v Hradci Králové, pozitivní hospodářský výsledek (cca 200 tis. Kč), Černý navrhuje rozdělení zisku 50 % pro ČSIM, 50 % rozděluje organizátor, návrh přijat i jako princip dělení zisku z dalších akcí pořádaných ČSIM.
 • 7. IV. kongres ČSIM Brno – výběr organizace pro zajištění kongresu schválen, organizační zajištění následujících kongresů ČSIM viz bod 5 zápisu.
 • 8. Audit pracovišť intenzivní péče (bod 10, zápis 4/2008). Černý informuje o žádosti Karlovarské nemocnice o audit JIP garantovaný ČSIM. Audit ČSIM nelze tč. provést pro absenci výborem schválených kritérií a existenci uceleného dokumentu v přiměřené formální podobě. Existující podobu návrhu kritérií pro audit rozešle Šrámek do 31. 8. 2009. Členové výboru zašlou připomínky k návrhu Šrámka do 2 týdnů od termínu jeho obdržení. Do doby schválení materiálu nemůže ČSIM jakýkoliv audit garantovat. Informace z jednání s ředitelem Karlovarské krajské nemocnice (proběhlo po termínu výboru) – řešení žádosti o audit bude ze strany žadatele přeformulováno jako žádost o znalecké posudky zdravotní péče u vybraných pacientů.
 • 9. Žádost organizátorů o záštitu ČSIM pro 12. PG kurz sepse, Ostrava, 26.–29. 1. 2010 – výbor souhlasí.
 • 10. Prevalenční studie nozokomiálních nákaz na ARO/JIP pod MZ:

– projekt pod záštitou MU a EU v rámci projektů IPSE, HPSE (incidenční sledování infekcí operačních ran a infekcí na JIP),

– proběhne nejspíše v říjnu či listopadu 2009,

– v komisi MZ Černý, za ČSIM delegován Herold (bod 8, zápis 5/2008),

– přípravný kurz metodiky studie proběhne v Praze a Brně (Herold zajistí 45minutovou přednášku v Praze dne 30. 9. a Šrámek dne 1. 10. v Brně; přednáška zaměřená na definici sepse a SOFA skóre bude zaslána v předstihu).

Doplnění (informace získána po jednání výboru) – projekt HELICS-ICU, záštita MZ, základní informace v příloze zápisu, zájemci o účast v projektu pište na adresu karim@fnhk.cz, do předmětu napište HELICS-ICU, termín do 31. 8. 2009.

 • 11. Vzdělávání v oboru Intenzivní medicína (IM):

• Existence nové zákonné normy, obsahuje nástavbový obor (certifikovaný kurz) IM, doba vzdělávacího programu je 2 roky, dokument bude rozeslán členům výboru.

• Atestace z IM – výsledky, diskuse.

• Nutnost úpravy vzdělávacího programu (VP) – návrh připravil Ševčík, aktuální verze bude rozeslána členům výboru. Výbor ČSIM považuje za nutné projednat návrh VP na půdě ČSIM.

 • 12. Platba za členství World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine. WFSICCM požaduje platbu bez konfirmace o přijetí do federace. Černý bude kontaktovat předsedu WFSICCM. Platba zatím nehrazena.
 • 13. Projednání nových přihlášek do ČSIM – odsouhlaseno.
 • 14. Spolupráce ČSIM s ČSARIM při pořádání kurzu IPVZ „Novinky v intenzivní medicíně“ – prosinec 2009. Informaci rozešle Černý, termín 31. 8.
 • 15. Plán akcí ČSIM 2010 – vědecký sekretář provede inventuru akcí s účastí ČSIM na rok 2010 (Formáty účasti ČSIM a termíny pro žádosti o udělení záštity byly formulovány bodě 9 zápisu 1/2007) a přípravu podkladů pro webmastera, termín do 31. 8.
 • 16. Upravený hlavičkový papír ČSIM pro oficiální korespondenci je k dispozici u předsedy, místopředsedy, vědeckého sekretáře a pokladníka. Při používání hlavičkového papíru pro elektronickou korespondenci je nutné převádět všechny oficiální dopisy před jejich přiložením k mailu do formátu „pdf“. Z evidenčních důvodů je třeba zasílat kopie veškeré korespondence, kde byl použit hlavičkový papír na sekretariát ČSIM karim@fnhk.cz a v kopii na adresu místopředsedy a vědeckého sekretáře. Pro nové členy výboru ČSIM – principy elektronické komunikace mezi členy výboru (viz bod 6 zápisu 1/2007).

Termín příštího jednání výboru – návrh bude rozeslán do 31. 7. 2009, odpovídá Černý.

Zápis prošel kontrolou místopředsedy, zapsal Černý.


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 5

2009 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se