Výborová schůze ČSARIM


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 19, 2008, č. 1, s. 69-70
Kategorie: Zprávy ČSARIM

Pardubice 24. října 2007, hotel Zlatá Štika; v rámci akce „Křivánkovy dny“

Přítomni: Cvachovec, Ševčík, Černý, Šturma, Mixa, Kozlík, Březina, Novák, Chytra, Herold, Dostál, Nalos

Omluveni: Drábková, Vyhlídalová, Marek, Šrámek

Hosté: Cheníček, Vocílka za Guarant International

 • 1. Uzávěrka kongresu ČSARIM 2007

Cvachovec poděkoval organizátorům. Celkem zaregistrováno 827 účastníků, 104 registrací zdarma, 20 partnerů, 311 lékařů , 433 účastníků se přihlásilo na společenský večer. Celkem 60 sponzorských firem, 1 generální partner, 7 hlavních partnerů, 17 partnerů, 35 vystavovatelů. Celkem 8 satelitních sympozií.

Celkové příjmy 4 475 000,- Kč (z toho sponzorování a výstava 3 400 000,- Kč), náklady budou známy po obdržení faktury, ale výsledek nebude mínusový. Rozpočet byl jeden na celý kongres.

 • 2. Příští kongres ČSARIM 2008

16.–18. 10. 2008 (zahájení – 10. 00 hod.), Brněnské výstaviště

29. 10. 2007 proběhne schůzka organizačního výboru s Guarant Int. ohledně kongresu.

Ševčík – organizační činnost se odehrává v gesci ARK FN u sv. Anny.

Témata – anesteziologie, JIP, urgentní medicína, bolest.

Prof. Táborská – návrh na prezidentku kongresu – schváleno, doc. Šrámek – předseda organizačního výboru.

Vyhlídalová a Zouharová – organizační tým (jako v r. 1999), Vyhlídalová – sesterská problematika.

Ševčík navrhl přizvat do vědeckého výboru někoho z výboru SSAIM.

Cvachovec navrhl, aby prof. Táborská byla čestnou prezidentkou kongresu a aby jí byla při příležitosti kongresu udělena medaile Celestýna Opitze.

Černý navrhl do vědeckého výboru Pavla Dostála. Výbor s návrhy souhlasí.

Ševčík – navrhuje oslovit jak slovenské kolegy (výbor SSAIM již první informaci o kongresu ČSARIM obdržel), dále oslovit kolegy pracující v zahraničí – např. Stibor, Nalos jr., Michálek apod.

Návrh oslovit zahraniční hosty: Narinder Rawal z Orebro , Švédsko (v. s. 2 přednášky stran perioperačních rizik), prof. Kress z Vídně (léčba bolesti), Keszler jr., Fanconi jr. + Šrámkovy návrhy – pozvat Ruokonena, Rademachera, Wernermanna, Henderstiernu, Romanda.

Názor Cvachovce: je třeba hlídat rozpočet, řešit pozvané případ od případu nebo prostřednictvím firem, vyváženě pozvat hosty k anesteziologické a intenzivistické problematice.

Přizvání představitelů jiných oborů – traumatolog, hematoonkolog, radiolog, popáleninový chirurg, neurochirurg.

Všichni souhlasí s návrhem Šrámka, Fedory a Ševčíka, aby pediatrické příspěvky zazněly v konkrétně odborně zaměřených sekcích, spolu s přednáškami z oblasti dospělé medicíny.

Mixa navrhuje prezentace mladých českých autorů, již se osvědčilo.

Satelitní sympozia – v poledních přestávkách. Zatím jsou registrováni 2 zájemci – BBraun, NovoNordisk.

Přihlašování elektronickou formou. Galén bude osloven z hlediska sborníků (zajistí Ševčík). Předvečer kongresu – představení Balada pro banditu v Divadle na Provázku pro cca 150 účastníků.

Rozložení sálů: A – 400 osob; B – 145 osob; C – 121 osob; D – 300 až 350 osob, zde se bude odehrávat sesterská část kongresu.

Cvachovec: webové stránky – 50 % platí organizační agentura (know-how má Guarant) a 50 % výbor ČSARIM = celkem 56 000,- Kč.

Logo ČSARIM – bude jednotné logo, které se nechá vytvořit – vedle sebe: 1. „had“, 2. „plíce“ a doplní se název k logu ČSIM.

 • 3. 5. celostátní konference Umělá plicní ventilace se bude konat 26.–28. února 2008 (konec února, protože dřívější termín by se kryl Critical Care Medicine Society Conference na Hawai, USA).

Kongresový sál – Škoda Auto Muzeum, Herold – organizátor konference.

26. 2. – postgraduální kurz – sekce sester: patronát Vladimír Černý, sestra Kupečková.

Sesterská registrace – možnost jednodenní nebo na celý kongres.

2 x 2 hodiny paralelní sekce pro volné prezentace (free papers), pediatři mají hlavní sál na 2 hodiny = 4 sdělení.

V listopadu zprovozněna webová stránka na registraci. Deadline abstrakt – cca konec roku.

Režie – oslovení členů ČSARIM a ČSIM – část nákladů cca 100 000,- by nesly odborné společnosti (ubytování členů a zvaných hostí).

Počet míst 300–400. Společenský večer – pravděpodobně opět v Dětenicích.

 • 4. Pokladna ČSARIM – Mixa.

Dodán abecední seznam platičů a neplatičů, vyřazení členů, kteří neplatí 2 roky, seznam členů jednotlivých sekcí, členské příspěvky pro příští rok zůstávají stejné, letošní rozpočet 420 000,- Kč na základě členských příspěvků (cca 1220 lidí). Poslat aktualizaci výboru.

 • 5. Cvachovec – inzerce v časopisech.

ČLS JEP má zájem na 2 prezidiálních časopisech: Praktický lékař a Časopis lékařů českých. S internetem klesá počet předplatitelů, publikuje se často mimo.

 • 6. Předsednictvo ČLS JEP rozhodlo o jednotlivých členstvích:
 • doporučuje vytvoření paralelně s. r. o. nebo servisní organizaci,
 • doporučuje přidružení členství dalších fyzických osob: ČSARIM toto splňuje, má sestru ve výboru a sestry platí nižší příspěvky.
 • 7. Kozlík – 14. 11. výběrové řízení, pozvánka do komise.
 • 8. Cvachovec – přednesl žádost MUDr. Čumlivského o záštitu nad školicí akcí v Ghaně, kde bude přednášet. Výbor souhlasí s využitím ČSARIM loga a se záštitou.
 • 9. Cvachovec – Sympozium geriatrické anestezie v r. 2009

Výbor souhlasí s participací na tomto kongresu v hotelu Clarion, který se otevírá v r. 2009.

 • 10. Cvachovec – dopis prof. Pokorného – poděkování za udělení Opitzovy medaile.
 • 11. Cvachovec – Ročeň informuje o 9. anesteziologických dnech v Nemocnici na Homolce, 13.–14. 11. 2008 a žádá o udělení záštity ČSARIM nad touto akcí, výbor souhlasí.
 • 12. Cvachovec – ESA kongres v Kodani. Mj. nabídka, respektive výzva „National Society Village“ – organizátoři zdarma poskytnou každé národní společnosti stánek, kde je možnost prezentovat odbornou společnost.
 • 13. Cvachovec – přijati noví členové ČSARIM, kteří zaslali registrační formulář.
 • 14. Webové stránky:
 • budou zpracovány do ledna,
 • aktualizovat verze jednotlivých akcí,
 • seznam pracovišť a jejich zastoupení.
 • 15. Cvachovec – atestace: představa předstupně atestace; vymezení podmínek, za kterých může pracovat; počty výkonů jsou vždy orientační.

Cvachovec rozešle základní profil lékaře v přípravě po dvou letech a na konci a rámcový počet výkonů. Profil internisty po dvou letech již existuje. Indikátor kvality – mohou z něj vycházet jednotlivá oddělení. Černý by se ujal zpracování ukazatelů.

Ševčík – informace o aktuálním stavu příprav Doporučení pro pooperační analgezii. Rukopis je hotový, 3 oponenti: Kozák, Michálek (Irsko), Bystřický (Rakousko). Nyní je v rukách oponentů, po zapracování připomínek oponentů bude rozeslán členům výboru k vyjádření. Po odsouhlasení budou obeslány odborné společnosti, které na problematice participují, Doporučení bude publikováno v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína, Bolest a na webových stránkách.

 • 16. Cvachovec – dopis od ředitelky České pojišťovny ohledně vykazování statimových vyšetření.

Výbor – statimové vyšetření musí být indikované, jeho náplň je už daná a definovaná (jiný pohled biochemika a anesteziologa), každé statimové vyšetření je třeba zdůvodnit, oddělit od běžného léčebného plánu. Na dopis odpoví Kozlík.

 • 17. Šturma – účast na výběrovém řízení na anesteziologicko-resuscitační oddělení v Moravskoslezském kraji. Karviná a Orlová – malá obložnost, v Orlové navrženo lůžkovou činnost neprovozovat. Krnov a Bruntál – malá obložnost. Pokračuje se v privatizaci těchto nemocnic, pravděpodobně pod jednoho majitele.

Datum další schůze výboru zatím nebyl stanoven, navrhne předseda výboru do 15. 11.

Zapsala Jana Švestáková.


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 1

2008 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se