Rozšířený imunologický profil v prvních dnech pobytu a prognóza nemocných dlouhodobě hospitalizovaných na JIP


Extended immunologic profile taken during the first days in the ICU and the prognosis of patients requiring long-term intensive care

Objective:
To establish the predictive value of an extended spectrum of immunologic parameters measured during the initial ICU days on the ICU survival of patients requiring long-term intensive care.

Design:
Prospective, clinical study.

Setting:
Department Anaesthesia and Intensive Care, St. Anna University Hospital, Brno, Czech Republic.

Material and methods:
The immune profile was taken in patients estimated to stay in the ICU > 3 days in 5- day intervals. In this paper we report on the trends of TNF-alpha production of the whole blood after LPS stimulation (TNF-alpha), plasma IL-6 and IL-10 concentrations and T-lymphocyte activation (CD3+HLADR+) in the first 5 days of ICU stay. The relationship of the immunologic parameters to ICU mortality, type of admission (surgical, medical, trauma, CPR) and APACHE II is also reported.

Results:
167 patients were studied [M/F 113/54; mean age 63 (53; 73) years]. 137 survived their ICU stay (S) and 30 died (NS). APACHE II on admission was 27 (21; 33). On day 1 the production of TNF-alpha differed in the S and NS groups [> 1000 pg/ml (752; > 1000) and 870 pg/ml (542; > 1000) respectively; p < 0.05] as did the IL-10 concentration [6.2 pg/ml (5; 18) and 19 pg/ml (5.4; 63) respectively; p=0.005]. In the patients remaining in the ICU on day 5 (n=125) the change in TNF-α between day 1 and day 5 (delta TNF-α) did not differ between the S and NS groups.There was no significant difference between TNF-alpha between the S and NS groups on day 5 [in group S TNF-alpha production increased from > 1000 pg/ml (752; > 1000) to > 1000 pg/ml (> 1000; > 1000) and in group NS from 870 pg/ml (542; >1000) to > 1000 pg/ml (785; > 1000)]. IL-6 decreased in the NS group more slowly and therefore a significant difference in concentrations on day 5 was measured (p = 0.001). In group S a decrease from 74 pg/ml (32; 178) to 29.8 pg/ml (14.1; 57.4) and in group NS from 88 pg/ml (34; 681) to 66.5 pg/ml (43; 109) was measured. Patients with TNF-alpha production < 1000 pg/ml on day 1 had significantly greater mortality (p < 0.05) as did those with IL-10 > 9.2 pg/ml on day 1 (p = 0.06) and day 5 (p = 0.09). IL-6 >75 pg/ml predicted ICU death. No clinically significant association was found between any immunologic parameter and APACHE II on ICU admission.

Conclusion:
The extended immune spectrum (TNF-alpha production of the whole blood after LPS stimulation, IL-10 and IL-6 plasma concentrations) has a predictive value in the heterogeneous population of longterm ICU patients.

Key words:
intensive – immunoparalysis – TNF-alpha – interleukin 6 – interleukin 10 – APACHE II – outcome


Autoři: L. Dadák 1;  M. Štouračová 2;  P. Štětka 1;  P. Kuklínek 2;  V. Šrámek 1
Působiště autorů: Anesteziologicko-resuscitační klinika Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně 1;  Ústav imunologie a alergologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně 2
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 18, 2007, č. 3, s. 164-169
Kategorie: Intenzivní medicína - Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Stanovit predikční hodnotu rozšířeného imunologického spektra během prvních dnů pobytu na JIP pro přežití nemocných vyžadujících dlouhodobou intenzivní péči.

Typ studie:
Klinická, prospektivní.

Název a sídlo pracoviště:
Anesteziologicko-resuscitační klinika FN u svaté Anny v Brně.

Soubor a metody:
U nemocných, u kterých ranní vizita první den hospitalizace (D1) na JIP odhadla pobyt na JIP delší než 3 dny, byl v pravidelných 5denních intervalech nabírán imunologický profil. V této práci popisujeme vývoj produkce TNF alfa ex vivo z plné krve po stimulaci LPS (TNF alfa), hladin IL-6, IL-10 a aktivaceT lymfocytů (CD3+HLA-DR+) během prvních 5 dnů hospitalizace. Dále hodnotíme vztah imunologických parametrů k mortalitě na JIP, povaze příjmu (chirurgické, interní, trauma, stav po KPR) a příjmovému APACHE II.

Výsledky:
Do studie bylo zařazeno celkem 167 nemocných (113 mužů a 54 žen; průměrný věk 63 let (rozmezí 53–73 let). Sto třicet sedm nemocných bylo z JIP propuštěno (přeživší: S – survivors) a 30 na JIP zemřelo (NS – nonsurvivors). APACHE II při přijetí bylo 27 (21–33). V D1 se produkce TNF alfa u přeživších a zemřelých významně lišila – S > 1000 pg/ml (752; >1000) a NS 870 pg/ml (542; >1000); p < 0,05; podobně jako hladina IL-10 – S 6,2 pg/ml (5; 18) a NS 19 pg/ml (5,4; 63); p = 0,005. U těch, kteří stále v D5 zůstávali na JIP (n = 125) se vývoj mezi D1 a D5 v produkci TNF alfa (delta TNF alfa) mezi později přeživšími a zemřelými nelišil, avšak v D5 již rozdíly v hladinách nedosahovaly statistické významnosti (u S se produkce TNF alfa zvýšila z hodnoty > 1000 pg/ml (752; >1000) na > 1000 pg/ml (> 1000; >1000) a u NS z 870 pg/ml (542; >1000) na > 1000 pg/ml (785; > 1000). IL-6 klesalo u později zemřelých pomaleji než u přeživších a v D5 se obě skupiny v hladinách významně lišily (p = 0,001). U přeživších poklesla hladina z 74 pg/ml (32; 178) na hodnoty 29,8 pg/ml (14,1; 57,4) a u později zemřelých z 88 pg/ml (34; 681) na 66,5 pg/ml (43; 109). Nemocní s produkcí TNF alfa v D1 < 1000 pg/ml umírali signifikantně více (p < 0,05) než ti, u nichž byl TNF alfa > 1000 pg/ml. Podobnou předpověď signalizovala hodnota IL-10 > 9,2 pg/ml v D1 (p = 0,06) i D5 (p = 0,09). Také hladina IL-6 > 75 pg/ml předpovídala úmrtí na JIP (p = 0,01). Nebyla nalezena žádná klinicky významná asociace některého z imunologických parametrů s příjmovým APACHE II.

Závěr:
Rozšířený imunologický profil – speciálně sledování produkce TNF alfa plnou krví po stimulaci LPS a sledování hladin IL-6 a IL-10 – přináší informace o prognóze heterogenní skupiny nemocných dlouhodobě hospitalizovaných na JIP.

Klíčová slova:
intenzivní péče – imunoparalýza – TNF alfa – interleukin 10 – interleukin 6 – APACHE II – prognóza


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 3

2007 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se