Objective: The optimal target mean arterial pressure (MAP) in the resuscitation of septic shock is undetermined. The aim of this study was to assess the effect of different levels of MAP on splanchnic organ perfusion/ function and lactate metabolism. Desi


Impact of addition of synbiotics (Synbiotic 2000 Forte) to enteral nutrition on the course of MODS, occurrence of sepsis, immune status and gut function in long-term critically ill patients

Objective:
To investigate if the addition of synbiotics to enteral nutrition improves the prognosis, morbidity, immune status, enteral nutrition tolerance and gut integrity in the critically ill patient.

Design:
Prospective, open, placebo controlled clinical study.

Setting:
Department Anaesthesia and Intensive Care, St. Anna University Hospital, Brno, Czech Republic.

Material and methods:
Patients estimated to stay in the ICU > 7 days were randomised to either post-pyloric Synbiotic Forte (Medipharm, Sweden) or tea. The ICU mortality, ICU length of stay, nosocomial infections, occurrence of sepsis, antibiotic usage and MODS course (SOFA score) were evaluated. The immune status [CD14+HLADr+,TNF-alfa production of the whole blood after LPS stimulation (TNF-alfa) and plasma IL-6 concentrations] was monitored on day 1 (D1), day 5 (D5), day 8 (D8) and then once a week.The amount of enteral nutrition and number of stools were monitored daily. On D1, D5 and D8 a gut permeability test (lactulosa/mannitol) was performed.

Results:
Twenty six patients were enrolled in the study (M/F 18/8; mean age 55 (37; 63) years). APACHE II on admission was 24 (21; 27). Synbiotic was given to 15 and placebo to 11 patients. There was no difference in ICU mortality (p = 0.73) and ICU length of stay – Synbiotic 14 days (6; 28) and placebo 10 days (7; 20); p = 0.80. No difference was found in the number of nosocomial infections – Synbiotic 9/15 and placebo 4/10 patients (p = 0.43). The SOFA score course in the first 8 days also did not differ. In both groups the SOFA score decreased significantly – Synbiotic p = 0.074 and placebo p = 0.026.The severity of sepsis tended to decrease in the Synbiotic group (p = 0.096). In the first 5 days the CRP course and the immune parameters did not differ between the groups (p > 0.10) except for the white cell count which increased in the placebo group (p = 0.02). There was no difference between the groups in the amount of enteral nutrition (p = 0.92) or diarrhoea occurrence (p = 0.78). The gut permeability was pathological in both groups (lactulosa/mannitol > 0.1) and did not change in the first 5 days. A significant decrease of lactulosa/mannitol was observed in the Synbiotic group on D8 (p = 0.02).

Conclusion:
Addition of Synbiotic Forte to the enteral nutrition of the critically ill does not change their prognosis, immune status or enteral nutrition tolerance. Synbiotic Forte can alleviate the course of infections and improve gut integrity.

Key words:
intensive care – outcome – enteral nutrition – synbiotic – immunocompetence – MODS – nosocomial infections


Autoři: V. Šrámek 1;  L. Dadák 1;  M. Štouračová 2;  P. Štětka 1;  M. Kýr 3;  A. Tichá 4;  R. Hyšpler 4;  P. Kuklínek 2
Působiště autorů: Anesteziologicko-resuscitační klinika, Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně 1;  Ústav imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně 2;  Institut biostatistiky a analýz, MU v Brně 3;  Gerontologická a metabolická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové 4
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 18, 2007, č. 3, s. 157-163
Kategorie: Intenzivní medicína - Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Zjistit, zda přidání synbiotika k enterální výživě u kriticky nemocných zlepšuje jejich prognózu, morbiditu, stav imunitního systému, toleranci enterální výživy a integritu střeva.

Typ studie:
Prospektivní, otevřená, placebem kontrolovaná klinická studie.

Název a sídlo pracoviště:
Anesteziologicko-resuscitační klinika FN u svaté Anny v Brně.

Soubor a metody:
Nemocní, u kterých ranní vizita první den hospitalizace (D1) odhadla pobyt na JIP delší než 7 dní, byli rozděleni a postpyloricky byl k enterální výživě přidáván Synbiotic Forte (Medipharm, Švédsko) nebo čaj. Hodnotili jsme mortalitu na JIP, dobu hospitalizace, výskyt nozokomiálnÍch nákaz, přítomnost sepse, dobu podávání antibiotik a vývoj MODS (SOFA skóre). Imunologický profil (CD14+HLADr+, produkce TNFalfa po stimulaci plné krve lipopolysacharidem, hladina interleukinu 6) byl sledován v pravidelných intervalech (D = den; D1, D5, D8 a dále 1krát týdně). Denně jsme sledovali množství podané enterální výživy a počet stolic. V D1, D5 a D8 byly provedeny testy střevní propustnosti (poměr laktulóza/manitol a sacharóza/manitol v moči).

Výsledky:
Do studie bylo zařazeno celkem 26 nemocných (18 mužů a 8 žen), průměrného věku 55 let (rozmezí 37–63 let). APACHE II při přijetí bylo 24 (rozmezí 21–27). U 15 nemocných byl podán Synbiotic, 11 dostalo placebo. Nemocní se ve skupinách nelišili v mortalitě na JIP (p = 0,73). Doba hospitalizace na JIP se u obou skupinnelišila – Synbiotic 14 dnů (rozmezí 6–28) a Placebo 10 dnů (rozmezí 7–20); p = 0,80. Skupiny se nelišily v počtu nozokomiálních infekcí – Synbiotic 9 z 15 nemocných a Placebo 4 z 10 nemocných (p = 0,43).Vývoj SOFA skóre se v prvních 8 dnech hospitalizace v obou skupinách také nelišil.V obou skupinách pokleslo SOFA skóre – Synbiotic: p = 0,074 a Placebo: p = 0,026. Počet dnů těžké sepse byl ve skupině Synbiotic nižší, na hranici statistické významnosti (p=0,096). V prvních 5 dnech se obě skupiny se nelišily ve vývoji CRP, všech imunologických parametrů (vždy p > 0,10) kromě počtu leukocytů, které ve skupině Placebo stoupaly (p = 0,02). Skupiny se nelišily v množství podávané enterální výživy (p = 0,92) ani v počtu průjmů (p = 0,78). Střevní propustnost byla v obou skupinách patologická (La/Ma > 0,1) a v prvních 5 dnech se neměnila.Ve skupině Synbiotic došlo k významnému poklesu La/Ma do D8 (p = 0,02).

Závěr:
Podávání přídavku Synbiotic 2000 Forte, jako doplňku enterální výživy kriticky nemocných, významně neovlivňuje jejich prognózu, imunologický profil a toleranci enterální výživy. Podávání Synbiotic 2000 Forte může vést k lehčímu průběhu infekčních komplikací a zlepšení integrity střeva.

Klíčová slova:
intenzivní péče – prognóza – enterální výživa – synbiotika – imunokompetence – MODS – nozokomiální infekce


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 3

2007 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se