TOF-Watch® SX vs Datex-Ohmeda M-NMT – srovnání TOF-ratio měřeného akcelerometricky a elektromyograficky: klinická, prospektivní, kontrolovaná studie


TOF-Watch® SX vs. Datex-Ohmeda M-NMT: A comparison of the TOF-ratio measured with accelerometry or electromyography. A clinical, prospective, controlled study.

Objective:
To compare the TOF-ratio measured with acceleromyography (ACC) and electromyography (EMG) during cis-atracurium or rocuronium-induced neuromuscular blockade. To determine the effectiveness of accelerometry for detection of a residual block.

Design:
Clinical, prospective, comparative, controlled study.

Setting:
Department of Anaesthesiology and Intensive Care, University Hospital.

Materials and Methods:
Following local ethics committee approval and obtaining informed consent, 47 patients scheduled for elective surgery under total intravenous anaesthesia with tracheal intubation and muscle relaxation were studied. In each consecutive patient, accelerometry (TOF-Watch® SX, Organon) and electromyography (Datex-Ohmeda) were used simultaneously to determine the TOF-ratio. Paired TOF-ratios were compared and bias, limits of agreement, sensitivity, specificity and validity for the accelerometric detection of the residual block were calculated.

Results:
1,505 paired measurements of TOF were obtained (TOFEMG and TOFACC). The average difference in the TOF-ratios showed a bias of –1.4% (SD 10.9). The limits of agreement (range in which 95% of the differences between paired measurements are expected to lie) were -23.3 to +20.5%. The sensitivity, specificity and validity of accelerometry to detect recovery from the neuromuscular block (TOFEMG ≥ 90%) were 47, 97 and 92% respectively. Both measurement techniques provided reliable information about the degree of neuromuscular block. Under the described study conditions accelerometry was able to detect residual neuromuscular blockade with acceptable precision.

Conclusion:
Accelerometry (TOF-Watch® SX) is a reliable clinical tool for the detection of a residual block but its results cannot be used interchangeably with electromyography (Datex-Ohmeda).

Key words:
neuromuscular blockade – electromyography – accelerometry – TOF-ratio


Autoři: M. Adamus 1;  P. Adamus 2;  R. Bělohlávek 3;  M. Vujčíková 1;  E. Janásková 1
Působiště autorů: Klinika anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc 1;  Rapid System, s. r. o., Olomouc 2;  Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, Olomouc 3
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 17, 2006, č. 6, s. 281-286
Kategorie: Anesteziologie - Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Srovnání přesnosti dvou přístrojů pro měření nervosvalového přenosu s elektromyografickým a akcelerometrickým vyhodnocením svalové odpovědi v průběhu svalové relaxace cisatrakuriem a rokuroniem . Stanovení efektivity akcelerometrie při detekci reziduálního bloku.

Typ studie:
klinická, prospektivní, randomizovaná, kontrolovaná.

Název a sídlo pracoviště:
Klinika anesteziologie a resuscitace univerzitní nemocnice.

Materiál a metoda:
Po získání souhlasu etické komise a informovaného souhlasu jsme vyšetřovali 47 nemocných podstupujících plánovaný operační výkon v celkové anestezii se svalovou relaxací a tracheální intubací. U každého nemocného jsme TOF-ratio měřili současně akcelerometricky (TOF-Watch® SX, Organon) a elektromyograficky (Datex-Ohmeda). Srovnali jsme párová měření TOF-ratio a stanovili hodnoty bias, limity shody, senzitivity, specificity a validity akcelerometrie při detekci reziduální blokády.

Výsledky:
Získali jsme 1505 párových měření (TOFEMG a TOFACC). Průměrný rozdíl v TOF-ratio (bias) byl -1,4 % (SD 10,9). Meze shody (rozmezí, v němž leží 95 % rozdílů mezi měřeními) byly -23,3 až +20,5 %. Senzitivita, specificita a validita akcelerometrie při detekci reziduální blokády (TOFEMG ≥ 90 %) byla 47, 97 a 92 procent. Obě metody poskytovaly spolehlivou informaci o hloubce relaxace, akcelerometrie byla schopna s přijatelnou přesností detekovat reziduální blok.

Závěr:
Akcelerometrie (TOF-Watch® SX) představuje spolehlivý klinický nástroj pro detekci reziduální blokády. Její výsledky však nejsou zaměnitelné s údaji získanými elektromyograficky (Datex-Ohmeda).

Klíčová slova:
nervosvalová blokáda – elektromyografie – akcelerometrie – TOF-ratio


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 6

2006 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se