Vliv otevíracího manévru na výměnu plynů, hemodynamiku a splanchnickou cirkulaci u ARDS pacientů


Impact of the opening manoeuvre on gas exchange, haemodynamics and the splanchnic circulation in ARDS patients

Objective:
To perform the recruitment manoeuvre (RM) in ARDS patients according to transalveolar pressure (Ptrans = airway pressure minus oesophageal pressure) and to evaluate its impact on gas exchange and the global and splanchnic haemodynamics.

Design:
Prospective, interventional study.

Setting:
Department of Anaesthesia & Intensive Care, St. Anna University Hospital, Brno, Czech Republic.

Methods:
Patients in the early phase of ARDS were enrolled in the study. RM was performed in the CPAP mode for 40 seconds; the aim was to reach transalveolar pressure (Ptrans) of 30 cm H₂O measured by a special bedside respiratory monitoring system.The haemodynamics and blood gases from the pulmonary, radial and hepatic arteries were measured 2 minutes before (preOM), and 2 and 30 minutes after the RM (OM2, OM30). Friedman ANOVA was used for statistical analysis. The data are presented as median and interquartile range.

Results:
Nine ARDS patients were included. During the RM, CPAP of 50 (49–53) and 24 (20–25) cm H₂O was used. Ptrans was reached. MAP decreased by 33% (7–61%) during the RM (P < 0.001). Other haemodynamic parameters were not statistically significantly different except for an increase in the cardiac index (CI) from 3.8 (3–4.3) preOM to 4.4 (3.2–5.1). Oxygenation did not improve during the RM. The PaO₂/FiO₂ index was 193 (163–199), 195 (166–195) and 165 (154–199) preOM, OM2 and OM30 respectively, P = 0.54. A significant increase in PaCO₂ to 4.8 (4.0-5.2) and 4.9 (4.5–5.5) kPa was observed after the RM (P = 0.02, P = 0.05). The difference in oxygen saturation between the pulmonary and hepatic arteries (SvO₂-ShO₂) also did not change: 15.3 (8.7–24.1), 18.8 (12.6–23.3), 22.9 (14.0–30.6) at preOM, OM2 and OM30 respectively (P = 0.23).

Conclusion:
During the RM the transalveolar pressure of 30 cm H₂O was not reached in any patient. The RM caused a temporary but significant MAP decrease and did not change oxygenation or the splanchnic circulation.

Key words:
ARDS – recruitment manoeuvre – haemodynamics – splanchnic circulation


Autoři: V. Zvoníček;  V. Šrámek
Působiště autorů: Anesteziologicko-resuscitační klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 17, 2006, č. 4, s. 208-212
Kategorie: Intenzivní medicína - Původní práce

Souhrn

Cíl:
Provést otevírací manévr (OM) u ARDS podle transalveolárního tlaku (Ptrans) a zhodnotit vliv na celkovou a splanchnickou cirkulaci a na výměnu plynů.

Typ studie:
Prospektivní, intervenční studie.

Název a sídlo pracoviště:
Anesteziologicko-resuscitační klinika FN u sv. Anny v Brně.

Soubor a metody:
Zařazeni pacienti v časné fázi ALI/ARDS. OM proveden v režimu CPAP, trvání 40 s; cílem bylo dosažení Ptrans 30 cm H₂O monitorovaného speciálním monitorovacím systémem. Dvě minuty před OM (preOM), 2 a 30 minut po OM (OM2, OM30) byly měřeny hemodynamické parametry, analyzovány krevní plyny z a. pulmonalis, a. radialis av. hepatica. Významnost změn byla hodnocena Friedmanovým ANOVA testem. Data jsou vyjádřena jako medián a rozpětí kvartilů.

Výsledky:
Do studie bylo zařazeno 9 pacientů s ALI/ARDS.Tlak CPAP během OM byl 50 (49–53) cm H₂O, což vedlo k dosažení Ptrans 24 (20–25) cm H₂O. Během OM došlo ke statisticky významnému poklesu MAP o 33 % (min 7 %, max 61 %) vzhledem hodnotám před OM (p < 0,001). Další změny hemodynamických parametrů nebyly statisticky významné kromě CI (l/kg/m2) 3,8 (3– 4,3) preOM, versus 4,4 (3,2–5,1) po OM2 (p = 0,02). OM nevedl ke zlepšení oxygenace, PaO₂/FiO₂ (preOM, po OM2, po OM30) byly 193 (163–199) ,195 (166–195), 165 (154–199), p = 0,54. Po OM byl v čase OM2 signifikantí vzestup PaCO₂ 4,8 (4,0–5,2) versus 4,9 (4,5–5,5) kPa (p = 0,05). Gradient saturace v plícnici minus saturace ve v. hepatica se významně nezměnil – 15,3 (8,7–24,1), 18,8 (12,6–23,3), 22,9 (14,0–30,6), p = 0,23.

Závěr:
Transalveolární tlak 30 cm H₂O nebyl během otevíracího manévru dosažen u žadného z pacientů. Během OM nastal signifikantní přechodný pokles MAP, vliv na oxygenaci a ovlivnění splanchnické cirkulace po OM jsme neprokázali.

Klíčová slova:
ARDS – otevírací manévr – hemodynamika – splanchnická cirkulace


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 4

2006 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se