Hodnocení tkáňové perfuze metodou indikátorové mikrodialýzy se značenou vodou na modelu hemoragického šoku u potkanů


Evaluation of tissue perfusion by microdialysis technique with 3H₂O indicator in the rat model of haemorrhagic shock

Objective:
To evaluate the indicator microdialysis technique with 3H₂O as a method of estimation of local blood flow in skeletal muscle and liver in the rat model of haemorrhagic shock.

Methods:
Microdialysis probes were inserted in the hind limb muscle and liver of 9 rats and perfused with perfusate containing 3H₂O. Haemorrhagic shock was induced in 6 rats by repeated exsanguinations and 3 rats were used as the control group.The outflow-to-inflow ratio of water activity, lactate and pyruvate in the dialysate were repeatedly measured and the lactate to pyruvate ratio (L/P) was calculated. Spearman correlation coefficient and T-test were used for statistical analysis, *P = 0.05.

Results:
There was no correlation between the blood loss and the outflow-inflow ratio in either the muscle (r = 0.49) or the liver (r = 0.23). Similarly there was no correlation between the lactate concentration in the dialysate and the outflow-inflow ratio in both the muscle (r = 0.29) and the liver (r = –0.15). Significant difference in both the lactate concentration (P < 0.05) and L/P ratio (P < 0.05) between the rats with haemorrhagic shock and the control animals was found in more severe grades of blood loss.

Conclusions:
Microdialysis with 3H₂O cannot be used as a sensitive method for estimation of the regional blood flow changes during haemorrhagic shock in rats. Measuring the lactate, pyruvate and L/P ratio in the microdialysate seems to be a better method for estimation of tissue hypoperfusion due to haemorrhagic shock.

Key words:
microdialysis technique with 3H₂O – ratio of water activity, lactate and pyruvate in the dialysate – lactate to pyruvate ratio – severe grades of blood loss


Autoři: M. Šitina;  V. Černý
Působiště autorů: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzity Karlovy v Praze ;  Lékařské fakulty v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 17, 2006, č. 4, s. 203-207
Kategorie: Intenzivní medicína - Původní práce

Souhrn

Cíl:
Posoudit schopnost indikátorové mikrodialyzační techniky s 3H₂O detekovat změny regionální tkáňové perfuze v kosterním svalu a játrech na modelu hemoragického šoku u potkana.

Metodika:
U 9 potkanů byla mikrodialyzační sonda zavedena do stehenních svalů a jater a byla perfundována roztokem obsahujícím 3H₂O. U 6 potkanů byl navozen hemoragický šok opakovanými odběry krve, 3 potkani byli použiti jako kontrolní skupina. Byly opakovaně měřeny poměry Aout/Ain značené vody, laktát a pyruvát v dialyzátu a byl dopočítán poměr laktát-pyruvát (L/P). Statistická analýza byla provedena s použitím Spearmanova korelačního koeficientu a T-testu, *p = 0,05.

Výsledky:
Nebyla nalezena statisticky významná závislost mezi krevními ztrátami a poměrem Aout/Ain ve svalu (r = 0,49) ani v játrech (r = 0,23), ani mezi koncentrací laktátu v dialyzátu a poměrem Aout/Ain ve svalu (r = 0,29) ani v játrech (r = -0,15). Pro závažnější stupně krevních ztrát byl nalezen signifikantní rozdíl v koncentraci laktátu i poměru L/P mezi zvířaty s hemoragickým šokem a kontrolní skupinou.

Závěry:
Mikrodialýza s 3H₂O nemůže být použita jako senzitivní metoda pro posouzení změn regionální tkáňové perfuze během hemoragického šoku u potkana. Měření laktátu, pyruvátu a poměru L/P v mikrodialyzátu se zdá být vhodnější metodou pro posouzení tkáňové hypoperfuze u hemoragického šoku.

Klíčová slova:
mikrodialyzační technika s 3H₂O – poměry značené vody, laktátu a pyruvátu v dialyzátu – poměr laktát-pyruvát – závažný stupeň krevních ztrát


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 4

2006 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×