Postavení linezolidu v léčbě rezistentních grampozitivních infekcí


The role of linezolide in the treatment of resistant gram-positive infections

Incidence of gram-positive infections caused by bacteria resistant to commonly used antibiotics has been on the increase in the past decades. Resistant strains appeared in the Czech Republic later than in other countries, however their number has been increasing and the use of new antibiotics is becoming necessary. The greatest increase of incidence can be seen in infections caused by methicillin-resistant S. aureus and coagulase-negative staphylococci. Vancomycin-resistant enterococci are usually found in hemato-oncology patients. The curative use of vancomycin is limited due to its narrow therapeutical range, nephrotoxicity and limited penetration into tissues (lung) and CSF. Linezolide is a good option mainly in infections of skin and soft tissues, and it has an evincible advantage over vancomycin in the treatment of nosocomial pneumonia and surgical-site infections. Oral forms are favourable allowing switch therapy and earlier discharge from hospital.

Key words:
resistant bacteria – antibiotics – treatment of nosocomial pneumonia – linezolide – MRSA


Autoři: P. Dlouhý 1;  I. Herold 2;  M. Kolář 3;  J. Beneš 4;  P. Cetkovský 5;  T. Doležal 6;  D. Jahoda 7;  M. Kouba 8;  I. Novák 9;  O. Nyč 10;  J. Pilnáček 11;  Z. Ráčil 12;  T. Sechser 13;  P. Ševčík 14;  P. Švihovec 15
Působiště autorů: Infekční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 1;  Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK, Praha 10;  Ortopedicko-úrazové oddělení, Nemocnice Kladno 11;  Interní hematoonkologická klinika, LF MU a FN Brno 12;  Pracoviště klinické farmakologie Centra diabetologie IKEM, Praha 13;  Anesteziologicko-resuscitační klinika, FN U sv. Anny, Brno 14;  Gynekologicko-porodnická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 15;  Anesteziologicko-resuscitační oddělení Klaudiánovy nemocnice, Mladá Boleslav 2;  Ústav mikrobiologie FNO a LF UP, Olomouc 3;  II. infekční klinika 3. LF UK a FN Na Bulovce, Praha 4;  Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 5;  Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha 6;  Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha 7;  Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 8;  1. interní klinika LF UK a FN Plzeň 9
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 16, 2005, č. 6, s. 305-312
Kategorie: Intenzivní medicína - Původní práce

Souhrn

V posledních desetiletích narůstá celosvětově výskyt grampozitivních infekcí vyvolaných bakteriemi rezistentními k běžně užívaným antibiotikům. V České republice se rezistentní kmeny objevily později, ale jejich počet stoupá a stále častěji bude třeba používat jiná antibiotika než dosud. Největší nárůst lze pozorovat u methicilin-rezistentních S. aureus, obtíže přináší léčba rezistentních koaguláza negativních stafylokoků, vankomycin rezistentní enterokoky jsou zatím prokazovány zejména u hematoonkologických pacientů. Léčebné použití vankomycinu je limitováno úzkou terapeutickou šíří, nefrotoxicitou a omezeným průnikem do tkání (plíce) a likvoru. Linezolid nabízí alternativu zejména u infekcí kůže a měkkých tkání a prokazatelně vyšší klinickou účinnost oproti vankomycinu u nozokomiálních pneumonií a infekcí v místě chirurgického výkonu. Výhodné jsou perorální formy, které umožňují sekvenční léčbu a časnější propuštění z nemocnice.

Klíčová slova:
rezistentní bakterie – antibiotika – nozokomiální pneumonie – linezolid – MRSA


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 6

2005 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Co je dobré vědět o IPF
nový kurz
Autoři:

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×